Cereţi şi vi se va da!

Acest mesaj a fost predicat pe 18 februarie 2010, la serviciul de duminică a bisericii Învierea.

Toată viaţa noastră se învîrte în jurul relaţiilor.
Aproape tot ceea din ce facem, facem pentru relaţii. Cele mai mari probleme ale oamenilor ţin de relaţii.
Cîteva din întrebările care se ridică de multe ori în privinţa relaţiilor sunt:

1. Cum să fac să fie pace în toată lumea?
2. Cum să primesc permisiunea şefului să plec la o conferinţă?
3. Cum să găsesc limbă comună cu cei din grupul meu?
4. Cum să mă apropii mai mult de prietenii mei?
5. Cum să mă împac cu fratele meu?
6. Cum să fac să fiu ascultat?
7. Cum să capăt ceea de ce eu am nevoie foarte mult?

Dar relaţiile omeneşti nu ţin doar de relaţia om-om, ci ţin întîi de toate de relaţia om-Dumnezeu. Dumnezeu e creatorul relaţiilor, El vrea ca oamenii să se poarte unii între alţii aşa cum se poartă El cu noi, la fel El vrea ca să răspundem la iniţiativa Lui de a se apropia de noi. Dumnezeu vrea să aibă o relaţie apropiată cu omul, Dumnezeu vrea ca omul să trăiască în familia Sa, să fie alături de El, să fie sub protecţia Lui.
Dacă Dumnezeu e creatorul relaţiilor atunci satan e exact distrugătorul lor. Dacă Dumnezeu vrea ca oamenii să se apropie mai mult de El şi mai mult unul de altul, atunci satan este cel care face tot posibilul ca oamenii să se depărteze şi de Dumnezeu foarte mult şi unul de altul la fel de mult.
Sunt multe filme în care la urmă toată familia e împreună, fraţii se iartă reciproc, părinţii se împacă cu copiii, prieteniile se restabilesc, şi încep să te umple şi emoţiile şi parcă şi o bucurie te cuprinde. Păi iată satan urăşte aşa momente şi în filme şi cu atît mai mult în viaţă.
Relaţia cu Dumnezeu e ceea ce rezolvă o mulţime de probleme. Să fii aproape de Domnul e cel mai mare privilegiu şi cea mai mare bucurie pe care ar putea să o aibă un om.

Întrebările care apar:
1. Cum să mă apropii mai mult de Dumnezeu?
2. Cum să găsesc înţelepciunea şi pacea lui Dumnezeu?
3. Cum să înţeleg Cuvîntul lui Dumnezeu?
4. Cum să primesc răspuns la rugăciunile mele?
5. Cum să fac faţă greutăţilor vieţii?
6. Cum să fac faţă neajunsurilor mele de caracter?

Isus deja a răspuns la aceste întrebări
El a spus: Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

Matei 7:7 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

Acest pasaj din Biblie se află la Matei 7. Este o continuare a predicii de pe munte. În capitolul 5 Isus a spus despre anumite aspecte ale comportării cu oamenii şi cu Dumnezeu. Acolo El a vorbit despre blîndeţe, smerenie, milă, bunătate, iertare. Capitolul 6 Isus a vorbit despre rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru. Pe urmă cap 7 Isus începe să vorbească despre atitudini, despre faptul că nu e bine să judeci pe alţii ci să-i ajuţi pe alţii…. Şi Isus din nou ajunge la rugăciune. Ca şi cum Isus ar fi vrut să întărească anumite lucruri pe care le-a spus deja despre rugăciune.
Cu alte cuvinte Isus a spus: fiţi blînzi, fiţi milostivi, fiţi lumină şi sare, rugaţi-vă Tatălui vostru care este în ceruri…
Şi aici Isus spune: Fiţi mai îndrăzneţi, fiţi mai perseverenţi, fiţi mai insistenţi,
Şi Isus spune vorbeşte despre cîteva lucruri importante:
CERE, CAUTĂ, ŞI BATE LA UŞĂ.
Şi mai arată şi o legătură între cerere şi rezultatul cererii

Primul nivel: Cererea

Cere-ţi şi vi se va da.

O problemă a noastră este că de multe ori ne este frică să cerem ceva de la cineva, ne este frică să cerem anumite lucruri de la anumiţi oameni, ne este frică să cerem ceva de la Dumnezeu. De ce? Sunt mai multe motive.

Motive ce ne împiedică fie să cerem fie să primim.

Iacov 4:2 Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. 3 Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.

O piedică a cererii este atitudinea incorectă, cînd ceri ceva cu scop să risipeşti în plăceri.

Un alt motiv din care de multe ori nu primim răspuns la rugăciunile noastre este faptul că încă nu e timpul să primim ceea ce cerem. Un copil tatălui său, tată vreau să merg pe maşină, dă-mi te rog maşina ta. Şi tatăl îi spune, asta şi mă gîndesc să fac, însă la moment ai doar 6 ani, mai e nevoie de timp pîn voi putea să răspud la această cere a ta.
O altă piedică a cererii este îndoiala. Îndoiala că nu vei primi ceea ce ceri. Isus ştia asta de aceea în învăţătura Sa El a vorbit mult despre credinţă.
Isus a spus:

Matei 21:22 Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”

Odată un misionar a mers într-o loclitate din Africa să spună despre Dumnezeu oamenilor de acolo. Peste un timp o femeie a crezut în Dumnezeu şi a început să trăiască viaţa de credinţă. La un moment dat fiul ei se îmbolnăvise, avea febră şi avea nevoie de gheaţă. Însă acolo era cald, ei nu aveau frigidere, şi gheaţă practic nu aveai de unde să iei. Femeia a spus misionarului cp va cere gheaţă de la Dumnezeu. Misionarul s-a uitat cu îndoială la ea şi ia spus că nu are rost să ceară aşa ceva de la Dumnezeu. Femeia i-a spus că lui Dumnezeu îi pasă de copii Lui, şi dacă voi cere chiar şi un pic de gheaţă, Dumnezeu va da ceea ce ea va cere. Femeea s-a rugat, în scurt timp s-au strins nişte nori de ploaie în acea localitate şi a plouat cu grindină, aşa încît femeea aceea a strîns gheaţa de care avea nevoie.

O rugăciune ascultată mai este şi rezultatul unui unei relaţii apropiate. Într-o relaţie apropiată cu Dumnezeu noi ascultăm pe Dumnezeu şi-L înţelegem, îl cunoaştem pe El, trăind aceste  lucruri, ştii ce ceri din cauza că ştii ce Domnul vrea să-ţi dee şi ştii că Domnul vre să-ţi dee ceea ce ceri.

1 Ioan 3:22 Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui. 23 Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

1 Ioan 5:14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

Alt nivel al rugăciunii este căutarea

Căutaţi şi veţi găsi.

Cererea este ceva simplu, ceva ce vezi în faţă şi ceva ce nu implică un mare efort. Şi Isus a spus într-un fel: Fiţi mai perseverenţi, nu vă opriţi dacă încă nu înţelegeţi ceva, sau nu aveţi lucrul pe care l-aţi cerut. A căuta implică un proces mai lung, implică prirităţile care ţi le pui în fiacare zi.
Ce e important să cauţi mai întîi de toateÎmpărăţia lui Dumnezeu.

Matei 6:33 Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

În acest capitol se vorbeşte despre multe grijuri ale vieţii: Ce vom mînca, ce vom bea, şi Isus spune, acestea sunt priorităţi pe care neamurile şi le pun, adică cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar voi căutaţi o altă prioritate, prioritatea relaţiei cu Dumnezeu, şi toate celelalte, toate aceste lucruri ca îmbrăcămintea, locuinţa vi se vor da pe deasupra, nu se are în vedere să fii indifferent de faptul că nu ai anumite lucruri, şi trebuie să faci rost de ele, ci despre faptul că mai întîi ca să cauţi realizarea acestor lucururi caută-L pe Dumnezeu.
Şi dacă vei căuta, vei găsi, aşa a spus Isus.

Ieremia 29:13 Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. 14 Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul…

Şi al treilea nivel: Batutul la uşă

Bateţi şi vi se va deschide

Isus ca şi cum ar fi spus; e nevoie să fii insistent, insistă la ceea ce vrei să primeşti.
Fiecare om este un fel de casă cu ferestre şi cu o uşă. Pe ferestre ne uităm la ce se petrece în jur, ne uităm la alte case. Dar uşa aşa pur şi simplu nu o deschidem, o deschidem abia după ce se aude o bătaie în ea.
Cînd te afli în faţa unei uşi închise ai două obţiuni, să baţi în uşă sau să mergi mai departe.
După ce a spus Isus acste trei niveluri de cerere le-a mai repetat încă odată spunînd

Matei 7:8 Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.

John Maxwell, într-un ghid de-al său pentru creşterea spirituală a liderilor a spus despre acest verset:
CERE – Aceasta este rugăciunea credinţei. Cu ea ne ţinem strîns prin credinţă de promisiunile lui Dumnezeu.
CAUTĂ – Aceasta este rugăciunea dedicării. Cu ea căutam să cunoaştem voia lui Dumnezeu.
BATE – Aceasta este rugăciunea de mijlocire. Cu ea ne rugăm pentru cineva care nu poate sau nu vrea să se roage pentru sine.


Noi nu cerem multe lucruri de la Dumnezeu din cauza că nu înţelegem pînă la urmă faptul că El este Tatăl nostru.
Pentru a face asta mai clar Isus a dat un exemplu.

Matei 7:9 Cine este omul acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? 10 Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? 11 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer!

Isus a spus că noi care suntem imperfecţi, facem daruri bune apropiaţilor noştri, cu atît mai mult Dumnezeu care este perfect în dragoste, perfect în grija pe care o poartă. Atotputernic, măreţ. Tot ce este pe acest pămînt şi în întregul univers aparţine Lui.

De ce ai nevoie la moment?
Poate este situaţia financiară,
poate este o situaţie mai dificilă la şcoală sau la seriviciu în care ai nevoie de înţelepciune,
poate este relaţia cu Dumnezeu, ai vrea să te apropii mai mult de Domnul,
sau poate încă nu înţelegi anumite lucruri despre Dumnezeu şi voia Lui.
Poate îţi doreşti foarte mult ca prietenii tăi să-L cunoască pe Dumnezeu însă la moment întîmpini rezistenţă şi indiferenţă.
Poate ai un scop măreţ pe care vrei să-l atingi

CERE, CAUTĂ, BATE LA UŞĂ!

George Muller un creştin de prin anii 1800, el a fost misionar, la fel a fost şi director de orfelinat. El a luat odată o decizie, să se roage pentru 5 prieteni ai săi care nu erau creştini ca ei să creadă în Dumnezeu. Primul a crezut peste cîteva luni. Zece ani mai tîrziu alţii doi au crezut. Au trecut 25 de ani pînă al patrulea prieten a crezut. Pentru al cincillea prieten Muller s-a rugat pîna la moartea sa, şi timp de 52 de ani el nu a încetat să spere că şi acesta din urma îl va accepta pe Isus. Credinţa sa a fost răsplătită, nu mult timp după înmormîntarea lui Muller a fost salvat şi cel de-al cincilea.

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 2 March 2010, in Predici and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: