Ce spune Biblia despre jertfiere?

O parte importantă a vieţii noastre este felul cum noi ne administrăm banii. Teologii spun că Isus a vorbit despre bani mai mult despre oricare alt subiect.

Ce spune Biblia despre jertfire? De ce creştinii jertfesc?

De ce e importantă jertfirea?

1. Cînd jertfesc, recunosc că tot ce am este de la Dumnezeu.

A fost un caz în viaţa lui împăratului David. El era deja bătrîn, şi la un moment dat a vrut să construiască un templu lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus că este un om al războiului… de aceea nu el va zidi acel templu ci fiul său Solomon. Dumnezeu i-a făcut cunoscut tot despre templu, cum trebuia să-l facă şi ce trebuia să investească. Şi el a făcut un gest, a jertfit din bogăţiile sale o parte foarte mare pentru templu. A adunat poporul, şi în faţa lui s-a rugat.

Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogăţii, pe care le-am pregătit ca să-Ţi zidim o casă, Ţie, Numelui Tău celui sfânt, şi ale Tale sunt toate.

Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima, şi că iubeşti curăţia de inimă; de aceea Ţi-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăţia inimii mele, şi am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău, care se află aici, aducându-Ţi de bunăvoie darurile lui.

1 Cronici 29:16-17

David înţelegea că tot ce el are nu-i aparţinea lui, ci era venit de la Dumnezeu.

2. Cînd jertfesc, mulţumesc lui Dumnezeu pentru binecuvîntările trecutului.

Jertfirea mai este nu doar o recunoaştere ci şi o mulţumire pentru ceea ce Dumnezeu deja a făcut pentru noi, pentru ceea ce El deja ne-a dat.

3. Cînd jertfesc, îmi testez inima în prezent.

Jertfirea este un pas al încrederii în Dumnezeu. Este un principiu al jertfirii, se numeşte zeciuală, adică să dai a zecea parte din venitul tău Domnului. E uşor să dai a zecea parte din zece lei, însă atunci cînd sunt 1000, 5000, 10000 lei, e altceva. Pe lîngă asta te gîndeşti la fatul că ai nevoie de toţi banii pe care îi cîştigi, te gîndeşti că dacă vei jertfi din ei, nu-ţi va ajunge pentru alte lucruri, care poate sunt importante. Şi aici vine pasul de credinţă. Jertfind, pur şi simplu spui – Doamne, am nevoie de toţi banii, dar ştiu că tu mi i-ai dat, mai ştiu că tu ţii în control toate lucrurile, şi că tu vei avea grijă de mine chiar dacă nu-mi vor ajunge banii.

Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii;

ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.

Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

Matei 6:19-21

Unde investeşti timpul efortul şi banii, acolo şi este inima ta. Orice domeniu nu ar fi acesta, sport, serviciu, carieră… nu e un lucrur rău să te investeşti în ele, dar ele sunt trecătoare, la un moment dat îţi dai seama că ele ţin de trecut. De aceea Isus şi a spus: căutaţi mai întîi Împărăţia Lui Dumnezeu, adică pune prioritate pe relaţia cu Dumnezeu, investeşte-te în lucrarea lui Dumnezeu, investeşte cîştigul pe care îl ai, timpul, gîndurile în ceea ce vrea Dumnezeu, şi restul spune Isus se va adăuga pe deasupra…

4. Cînd jertfesc, îmi lărgesc graniţele viitorului.

Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:

căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.

Proverbe 3:9-10

A fost un moment în poporul Israel cînd Dumnezeu i-a provocat să facă un pas de credinţă. Maleahi 3:10, Dumnezeu a spus:

Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

Maleahi 3:10

Dumnezeu le-a spus, „vreţi să vedeţi cît de generos sunt, puneţi-Mă la încercare, şi veţi vedea ce se va întîmpa”

Sunt nişte principii universale pe care le-a pus Dumnezeu pe pămînt. Şi ele funcţionează peste tot, agricultură, învăţătură, afaceri… dacă vrei să ai roade din pămînt, trebuie să pui sămînţă în acel pămînt. Dacă vrei să ai succes în afaceri, e nevoie mai întîi să investeşti în acele afaceri. Atunci cînd dai ceva de la tine, după aceea începi să şi primeşti.

Dumnezeu judecă ce dăm după ceea ce ţinem la noi.G. Mueller.

Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”

Luca 6:38

Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.

2 Corinteni 9:6

Cum trebuie să fie jertfirea?

1. Jertfirea trebuie să fie benevolă

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci “pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.”

2 Corinteni 9:7

Cînd vrei să ajuţi pe cineva care are nevoie de mulţi bani, pentru acea persoană v-a conta cît îi dai, deoarece are nevoie de o anumită sumă de bani. Cînd dai lui Dumnezeu, El nu se uită atît de mult la ce e în portmoneu, cît se uită ce este în inimă. Pentru Dumnezeu contează atitudinea cu care jertfeşti, de aceea dacă te simţi obligat să jertfeşti, mai bine nu o face, roagă-L pe Dumnezeu să-ţi schimbe atitudinea, abia după aceea, decide-te să dai.

Alte instrucţiuni practice despre jertfire pe care Pavel le-a transmis.

Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei.

În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.

1 Corinteni 16:1-2

2. Jertfirea trebuie să fie regulată

În ziua dintâi a săptămânii…

3. Jertfirea trebuie să fie planificată

…fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea…

E bine ca ceea ce vrei să dai lui Dumnezeu să pregăteşti din timp. Cînd abia eram întors la Dumnezeu, mergeam la o biserică şi acolo era o serie de predicii

4. Jertfirea trebuie să fie pe măsura posibilităţilor.

…după câştigul lui…

Cîte odată aceasta poate însemna să jertfeşti doar 10%, altădată aceasta poate însemna să jerteşti 50%, altădată chiar şi 100%. Decizi aceasta în inima ta în faţa lui Dumnezeu.

Şi e nevoie să cerem înţelepciunea şi ajutorul lui Dumnezeu, cît să jertfim, unde să jertfim. La fel ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu serviciu, ca să avem din ce noi să trăim, şi din ce să dăm, la fel să nu uităm de El, atunci cînd avem abundenţă, şi să nu cîrtim atunci cînd suntem în lipsuri.

Aceasta poate însemna să jertfeşti doar 10%, altădată aceasta poate însemna să jerteşti 50%, altădată chiar şi 100%. Decizi aceasta în inima ta în faţa lui Dumnezeu.

Şi e nevoie să cerem înţelepciunea şi ajutorul lui Dumnezeu, cît să jertfim, unde să jertfim. La fel ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu serviciu, ca să avem din ce noi să trăim, şi din ce să dăm, la fel să nu uităm de El, atunci cînd avem abundenţă, şi să nu cîrtim atunci cînd suntem în lipsuri.

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 9 May 2010, in Predici and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: