Mesaj: Cum să scapi de o deprindere rea?

Fiecare om are anumite deprinderi.

Unele deprinderi sunt bune

Alte deprinderi nu sunt aşa de bune:

–         deprinderea de merge tîrziu la culcare

–         deprinderea de a întîrzia

–         să spui minciuni

–         să iei prea multe asupra ta

–         să bîrfeşti

–         să amîni lucrurile pentru ultimul moment

Ce deprindere rea ai tu, de care ai vrea să scapi?

Cum să scapi de o deprinderea rea?

9 paşi:

1. Începe să acţionezi azi.

O altă deprindere este de a nu începe lucrurile deodată, ci de a le amîna pe altă zi. Şi în cele din urmă, lucrurile rămîn tot pe altă dată.

Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi.

Proverbe 27:1

Nu mai amîna pe ziua de mîini ceea ce se poate de făcut azi. Mîini va fi mult mai greu să schimbi deprinderea dată.

Cine se uită după vânt, nu va semăna, şi cine se uită după nori, nu va secera.

Eclesiast 11:4

Nu aştepta un moment ideal pentru a schimba ceva.

Cineva a spus:  Cel care vrea să schimbe ceva, caută soluţii cum să o facă, cel care nu vrea, caută scuze.

2. Nu da vina pe alţii.

E greu să schimbi ceva, cînd mereu cauţi vinovatul. Nu poţi să te schimbi pînă nu iei responsabilitatea asupra ta.

3. Analizează-ţi viaţa.

Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm, şi să ne întoarcem la Domnul.

Plîngerile lui Ieremia 3:40

Evaluarea vieţii de mutle ori te ajută să vezi unde te afli cu adevărat. Vezi ce trebuie să schimbi, ce trebuie să întăreşti, la ce trebuie să renunţi.

A analiza viaţa înseamnă a pune întrbări:

Unde mă aflu eu acum?

Cum e relaţia mea cu prietenii mei? Îi ajut pe ei? Văd un sprijin în ei la vreme de nevoie?

Cum e relaţia cu părinţii mei?

Cum stau cu relaţia mea cu Dumnezeu? Ce trebuie să schimb ca să fiu mai aproape?

4. Recunoaşte problema.

Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usuca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: “Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.

Psalmul 32:3-5

Suntem toţi oameni, greşim de multe ori. Şi încercăm să rezolvăm problema singur, nimic nu se primeşte şi purtăm vină şi frustrare în inima noastră. Dumneze oferă iertare atunci cînd recunoşti slăbiciunea ta, recunoşti păcatul tău, recunoşti că nu poţi să scapi de o deprindere rea. Dumnezeu vrea să aibă o comunicare strînsă cu noi, Dumnezeu este un Dumnezeu al iertării, al mîngîerii, al vindecării.

5. Supune-te lui Hristos.

Un predicator într-o predică de a sa a spus – „Schimbările bune care le vezi în caracterul tău sunt rezultatul a ceea ce ai permis lui Dumnezeu să facă în viaţa ta”.

Dacă este Cineva care e interesat cu adevărat în binele nostru, în creşterea şi transformarea noastră, atunci acesta este Isus. El vrea să ne înveţe să fim ca El. Însă pentru asta e nevoie de supunerea şi ascultare din partea noastră.

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.

Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.

Romani 6:11-13

Autorul cărţii „Viaţa din abundenţă” Stanley Jones a scris în cartea lui – „Eul nostru este un stăpîn oribil, dar un slujitor foarte bun”.

Şi fiecare zi noi suntem controlaţi de cineva, prietenii, colegii, facem într-un fel de multe ori ceea ce alţii vor. Сheia pentru schimbare e să alegi corect stăpînul.

Multora le este frică să încredinţeze viaţa lui Isus. Motivele sunt diferite, frica de ce vor spune oamenii, frica de faptul că va trebui să faci ceea ce nu vrei, ce ce nu-ţi place, să renunţi la ceea ce-ţi place foarte mult. Dar dacă e să ne uităm mai bine. Scopul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră e un scop bun şi măreţ, pentru binele nostru. Dumnezeu ne vrea binele. Vezi binele pe care Dumnezeu vrea să ţi-l facă, atunci cînd te încredinţezi Lui.

6. Evită ispitele.

Un principiu foarte simplu – Dacă nu vrei să te frigi, stai mai departe de foc.

Dacă nu vrei să pierzi din nou ore întregi la internet, atunci nu intra pe siteurile care ştii că-ţi iau cel mai mult timp. Dacă ştii că îţi este uşor să bîrfeşti, evită discuţiile în care se vorbeşte de o a treia persoană.

Biblia are un sfat foarte bun în privinţa ispitelor, şi anume – „fugi”

Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

2 Timotei 2:22

7. Alege la ce te gîndeşti.

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

Proverbe 4:23

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Filipeni 4:8

Gîndirea este ceea ce mişcă permanent viaţa noastră. Gîndeşti bine, mergi bine. Gîndeşti rău, te opreşti şi începi să mergi rău. Te gîndeşti la cădere, disperare, pofte. Nu te gîndi la ele. Lupta cu ispita începe în capul nostrum, în gîndirea noastră. Dacă cedăm aici, atunci cedarea exterioară va doar o întrebare de timp.

Gîndeşte-te la lucruri bune, la lucruri adevărate, la adevărul lui Dumnezeu, la dragostea Lui, la cum ai putea să slujeşti mai bine oamenii din jur.

Dacă vrei cu adevărat să te schimbi, începe prin a gîndirea. Dar pentru a schimba gîndirea, alege sursa de unde te alimentezi. Începe să studiezi mai serios Cuvîntul lui Dumnezeu, în loc să nu-l studiezi de loc. Să citeşti o carte creştină, în loc să pierzi timpul cu nimicuri.

Studiul Bibliei e bun, cărţile la fel. Dar mai este ceva fără de care nu poţi progresa prea mult…

Un grup de susţinere.

8. Găseşte un grup de susţinere.

Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.

Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur, şi cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice!

Eclesiast 4:9-10

Viaţa de credinţă nu e ca în filmele unde un singur soldat distruge un batalion într-o noapte. Viaţa de credinţă e o viaţa trăită în relaţii, în care te susţii, te încurajezi, te întăreşti.

Posibil de multe ori ai încercat să te schimbi, de unul singur, fără a apela la ajutorul altor persoane. Aş vrea să întreb – s-a primit ceva durabil?

Sau poate te gîndeşti să începi să schimbi o deprindere, dar nu vrei să spui la nimeni despre asta. Te gîndeşti că dacă o vei schimba, atunci o vei spune la toţi – uite m-am schimbat. Dacă nu atunci nimeni nu va şti. Prin aşa ceva nu iei o responsabilitate serioasă asupra ta.

James Faradey, un fizician inventator, atunci cînd vroia să facă o nouă invenţie, o  nouă descoperire, chema o conferinţă de pressă, spunea ce are de gînd să facă. Pe urmă se apuca de lucru, şi era mult mai motivat, deoarece s-a angajat faţă de oamenii cărora le-a  spus despre asta.

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

Iacov 5:16

Relaţiile sunt importante. Pentru aceasta este biserica, pentru aceasta sunt grupuri de creştin în care creştinii comunică, se îndrumă. A recunoaşte în faţa la alţii nevoile adevărate ale tale, produce apropiere, o relaţie mai strînsă, motivaţie pentru a te ruga. Şi rugăciunea are putere, rugăciunea de mijlocire are putere, Biblia o spune.

Şi ultimul pas, după ce le-ai făcut pe toate celelalte, fă ultimul:

9. Ajută pe alţii.

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,

care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!

2 Corinteni 1:3-4

Odată ce Dumnezeu te-a ajutat pe tine, odată ce Dumnezeu te-a transformat, El vrea să te facă o binecuvîntare şi o mîngîiere pentru alţii.

Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.

Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.

Galateni 6:1-2

Atunci cînd porţi sarcina cu încă cineva ea devine de două ori mai uşoară.

Încheiere:

1 Corinteni 10:13

Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Dumnezeu nu permite niciodată încercări peste puteri, el întotdeauna permite totul în măsura puterilor noastre.

Haideţi să facem o mică concluzie:

9 paşi:

1. Începe să acţionezi azi.

  1. Nu da vina pe alţii.
  2. Analizează-ţi viaţa.
  3. Recunoaşte problema.
  4. Supune-te lui Hristos.
  5. Evită ispitele.
  6. Alege la ce te gîndeşti.
  7. Găseşte un grup de susţinere.
  8. Ajută pe alţii.

(Autorul originalului acestui mesaj este Andrei Tkacenko)

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 8 June 2010, in Predici and tagged . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. aceasta implica o lupta!!! Ca sa scapi de ceva rau trebuie sa pui altceva in loc. Daca acel loc ramiine gol atunci acea deprindere se va reintoarce…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: