Luarea deciziilor.

26 September 2010

Autor: Jim Penberthy

A lua decizii şi a le aduce la îndeplinire sunt două lucruri cu totul diferite.

Dumnezeu ne-a creat să luam decizii.

Două, cele mai importante decizii pe care oricine le poate lua sunt

În primul rînd să-L accepţi pe Isus ca Salvator, să răspunzi la Darul Lui de a avea viaţă veşnică.

Fapte 4:12

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

Psalmul 146:3 spune,

Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor(salvare).

În al doilea rind – la începutul fiecărei zi, noi avem nevoie să luăm o altă decizie şi aceasta este decizia de a-L urma pe Isus, de a ne duce crucea zilnic, şi să-L facem pe Isus nu numai Salvatorul nostru dar şi Domnul vieţilor noastre.

Mulţi creştini din Biserica universală L-au acceptat pe Isus ca Salvator dar în viaţa lor zilnică nu-L au pe Isus ca Domn. Credinţa lor este ca o adăugare la agendele şi planurile pe care le au. Noi trebuie să facem credinţa noastră în Isus centrul vieţilor noastre, urmîndu-L în fiecare zi cu credincioşie pe Domnul Isus.

Fundamentul pentru a urma zilnic pe Isus este să dezvoltăm viaţa noastră devoţională prin:

  • Glorificarea Luicăutînd să fim siguri că totul în viaţa noastră reflectă faptul că Isus este Domnul nostrum, ce privim la televizor, ce spunem, ce facem.
  • Rugîndu-ne cu credincioşierugîndu-te nu ca şi cum rugăciunea ar fi ultimul capăt de funie de care ai putea să te apuci în timpuri de criză dar rugîndu-te în aşa fel încît să învingem dificultăţile.
  • Citind Biblia în fiecare zi cunoscînd ce Dumnezeu spune în Biblieşi crezind aceasta în aşa fel încît să nu ne depărtăm de la ce Dumnezeu a spus, şi să nu adoptăm un stil de viaţă pe care Biblia îl interzice.

Cele mai multe dispute în bisericile de azi vin din cauza că oamenii nu ştiu ce Biblia spune, din cauza că nu au citit-o regulat şi deci nu au crezut ce ea de fapt spune.

Cu cît mai mult oamenii îmbătrînesc, cu atît mai mult (dacă ei l-au slăvit pe Domnul, au avut o viaţă de rugăciune şi au citit Biblia) devin mai credincioşi Cuvîntului lui Dumnezeu şi lui Dumnezeu însuşi. Cu cît mai bătrîni se fac, cu atît mai mult se încred ca nişte copii în Tatăl ceresc.

Dacă ar fi să reţineţi un singur verset din acest mesaj atunci reţineţi-l pe acesta:

Proverbe 3:5

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Vă rugăm să reţineţi că acest material poate fi folosit gratuit şi în orice formă
Fie ca Domnul să binecuvânteze pe toţi cei care-l citesc şi citesc Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.
Penberthy Jim.

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 29 September 2010, in Predici and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: