Ziua Bisericii Invierea!!!

24 octombrie 2010

Autor: Vitalie Cucoş

Cîteva felicitări care le auzi aproape la fiecare zi de naştere:

–         să ai parte de fericire!

–         să ai parte de sănătate!

–         Să ai prieteni care să te iubească şi să te accepte aşa cum eşti!

–         Să ai parte de dragoste!

–         Să găseşti partenerul potrivit de viaţă la momentul potrivit!

Noi dorim aceste lucruri omagiaţiilor, şi e interesant:

– De ce le dorim aceste lucruri?

De ce le vorbim – “îţi doresc să ai asta sau alta”? Ce va schimba dorinţele astea?

Este o dorinţă pe care vrei să o vezi împlinită în oamenii pe care îi feliciţi. Şi cel mai interesant, la zile de naştere nimeni nu doreşte lucruri rele, ci numai lucruri bune – toate lucrurile bune care le vrei, acelea să se împlinească. Undeva înţelegem – oml e născut pentru a face ceva în viaţă, ceva important, la fel omul are nevoie de bucurie, are nevoie să fie iubit şi acceptat. Şi ceea ce noi dorim la zile de naştere, este ca aceste lucruri să fie reale în viaţa omagiatului.

– De ce oamenii se felicită anume în această zi?

De ce nu ai felicita persoana cu jumate de an înainte sau după ziua ei de naştere?

De ce e important anume în această zi să feliciţi persoana omagiată?

De ce anume în această zi omagiatul se simte foarte special! Şi anume în această zi, aştepţi o atenţie mai deosebită faţă de tine.

De ce oamenii se bucură în această zi că tu te-ai născut ?

Din cauza că a fost un început în viaţa ta, şi acest început Dumnezeu a făcut să fie anume într-o zi specifică.

A fost un început cu un scop, şi fiecare zi de naştere este ca ceva care aduce aminte – a fost un început în viaţa ta, ai ajuns pînă la această vîrstă, dar acesta nu este sfîrşitul, mai ai de mers pînă la sfîrşit, pentru asta ai nevoie să fii sănătos, pentru aceasta ai nevoie de surse materiale, şi alte lucruri, noi mai dorim – să fii apoape de Dumnezeu, din cauza că asta e important…

Sunt zilele de naştere, dar sunt şi zile în care cineva a murit, şi în fiecare an, rudele prietenii îşi aduc aminte de acea zi, cu tristeţe. Din cauza că atunci a fost sfîrşitul. Nu mai este scop pe care să-l împlineşti şi nu mai este bucurie pe care s-o trăieşti din cauza că nu mai trăieşti.

– De ce oamenii dăruiesc cadouri în această zi?

Ca aceste daruri să ajute omagiatul deja să experimenteze bucuria pe care i-o doresc şi la fel acestea să-i fie de folos în ceea ce i se doreşte pentru mai mult timp

–         Elevilor de clasa 1 la ziua de naştere li se dăruie penare, genţi, creioane – tot ce-i trebuie pentru a învăţa mai eficient la şcoală.

–         De multe ori la zile de naştere se dăruie cărţi, ca acestea să instruiască în ceva pe persoana omagiată.

Haideţi să vorbim despre biserică, dar aşa mai larg.

Înainte ca să vorbim despre asta aş vrea să clarific 2 lucruri:

Cine este Dumnezeu:

Dumnezeu este o Persoană în Trei – Sfînta Treime

 • Dumnezeu Tatăl – Atotstăpînitorul
 • Dumnezeu Fiul – Salvatorul
 • Dumnezeu Duhul Sfînt – Cel care conduce împlineşte voia lui Dumnezeu pe pămînt

Sunt Trei Persoane în Una şi o Persoană în Trei Persoane.

Biserica

 • Este biserica universală – e alcătuită din toţi credincioşii din toate timpurile
 • Biserica locală – este o adunare de credincioşi care este într-un anumit loc şi într-un anumit timp.

Ce a dorit Dumnezeu Bisericii înainte ca ea să apară???

1. El i-a dorit sănătate spirituală.

aceasta e atunci cînd este unitate, şi o învăţătură sănătoasă.

1 Corinteni 12:12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, – tot aşa este şi Hristos.

27Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.

 • Un trup este sănătos – atunci cînd toate organele lui sunt sănătoase.
 • Un trup este sănătos atunci cînd fiecare organ îşi îndeplineşte funcţia lui.
 • Un trup este sănătos cînd este alimentat la timp.
 • Un trup e sănătos atunci cînd fiecare parte a sa, fiecare organ tinde să ajute pe toate celelalte.
 • Fiecare creştin are o parte importantă în trupul lui Hristos. Dacă nu o îndeplineşte, atunci trupul are de suferit.

2. Dumnezeu a dat daruri.

Mîntuirea(salvarea) este un dar.

Efeseni 2:8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

Darurile spirituale:

Efeseni 4:11Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,

12pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

13până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

14ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire;

15ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Scopul darurilor este de a fi folosite spre folosul altora.

3. Dumnezeu a dat o misiune bisericii.

Matei 28:18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

20Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Ce aşteaptă Dumnezeu de la biserică?

1. Să fie strîns legată de Hristos.

Efeseni 4:15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

16Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Toate greşelile bisericii din toate timpurile a fost să nu mai fie legată de Hristos – ci să fie legată de tradiţii, ambiţii omeneşti, slavă, etc…

Hristos e capul. Dacă trupul nu ascultă de cap, atunci e mare jale cu acel trup – atunci acel trup e paralizat.

Am observat momente cînd toţi încearcă să conducă. În cele din urmă nu se primeşte nimic, se primeşte un fel de haos, sau se primeşte un fel de fabulă a racului, ştiucii şi lebedei. Pentru ca biserica să fie unită e nevoie ca ea să fie supusă lui Hristos.

Capul ştie mai bine cum trebuie să se mişte mîna, sau în ce direcţie trebuie să meargă picioarele.

Organele unui trup funcţionează bine atunci cînd este o legătură strînsă cu capul. Dacă această legătură nu este – atunci corpul fie devine paralizat.

2. Să reflecte pe Hristos lumii.

Matei 5:14 Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.

15Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă.

16Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.

Hristos – e responsabilitatea pe care a avut-o Isus(nu numele lui de familie)

Hristos – înseamnă salvare sau Salvator. Isus – cel care salvează. De ce salvează?

 • Salvează de puterea păcatului,
 • Salvează de dependenţe,
 • Salvează de o gîndire stricată – gîndirea fără Dumnezeu în ea duce la distrugere, distrugere personală şi distrugerea oamenilor din jur.

Isus slavează de aceste lucruri. Isus salvează de lipsa de speranţă. Salvează de lipsa de dragoste, salvează de frici.

A arăta pe Hristos lumii – înseamnă a arăta această salvare.

 • – atunci cînd eşti la şcoală şi decizi să nu copii – arăţi faptul că eşti salvat de aceasta, eşti salvat de deprinderile necinstite de a obţine succes.
 • – atunci cînd eşti la magazin şi vînzătorul dă rest mai mult decît trebuie din greşeală, şi tu vezi şi întorci aceşti bani – arăţi că eşti salvat de lăcomie şi tendinţa de a lua ce nu e al tău.
 • – cînd toată lumea în jur e agitată de materialism, modă, concurenţă – tu arăţi prin faptul că ai o linişte şi pace în inimă că eşti salvat de îngrijorare.

De obicei oamenilor le este greu să înţeleagă această salvare – dar ceea ce apare ca rezultat este o dorinţă de a afla – de ce eşti aşa cum eşti? Ce e cu salvarea asta pe care o ai. Cînd cei din jur sunt bolnavi şi tu unul te-ai însănătoşit, vindecat cumva – majoritatea vor dori să afle care e secretul care te-a vindecat.

–         arăţi faptul că eşti salvat propunînd şi altora să accepte această salvare…

–         arăţi că şti salvat(de egoism) – cînd manifeşti grijă şi dragoste faţă de oameni – oamenii sunt egoişti, şi de obicei multe lucruri le facem din frică….. prin faptul că procedezi…. arăţi că eşti salvat de aceste lucruri

3. Să folosească darurile care i-au fost date.

Închipuiţivă următorul caz: aţi cumpărat uni prieten un mobil scump la ziua lui de naştere – cu 3G, memorie 4 Giga, cu televizor, etc. Şi peste un an veniţi tot la ziua lui şi vedeţi mobilul cela, împachetat la fel cum era cînd l-aţi dăruit, aruncat undeva într-un colţ, cu praf deasupra, iar el stă cu mobilul lui vechi care n-are nici măcar polifonie, ce aţi gîndi în acel moment? Cred că aţi fi foarte supărat. Cadoul bun – nu e folosit, oribil!!!

Romani 12:6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.

7Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.

8Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.

Pentru a folosi darul pe care îl ai mai întîi trebuie să ştii care e, dar îl ştii atunci cînd înţelegi pe Cel care ţi l-a dat. Atunci cînd aproape de Hristos, neapărat vei înţelege care e darul tău. Şi vei face paşi concreţi pentru a-l folosi.

Ilustraţie: mina dreaptă niciodată nu se întreabă ce trebuie să facă atunci cînd este un pix la îndemînă, o foaie şi trebuie de scris ceva. Iar mina stîngă nu se supără că mina dreapta face asta.

4. Să împlinească misiunea care i-a fost dată.

Biserica îşi îndeplineşte destinaţia cînd este strîns legată de Hristos, îl arată lumii, şi foloseşte darurile spirituale care i-au fost date.

Istoria bisericii:

–         Isus o avea în gînd(inimă) cînd a trăit pe pămînt

–         A vorbit despre ea

–         A trimis Duhul Sfînt să aibă grijă de ea

Şi a început biserica – în ziua cinczecimii….

Şi ea continuă şi va continua pînă la un moment – cînd va fi înplţată, răpită la cer, va dispărea…

Undeva în acest timp în 1999,  octombrie – a apărut şi biserica Învierea – ea este o parte a acestui plan măreţ a lui Dumnezeu, şi Dumnezeu vrea s-o folosească ca o parte importantă a ceea ce se numeşte Biserică universală,

Dumnezeu la fel îi doreşte aceleaşi lucruri

–         sănătate spirituală

–         unitate

–         dragoste

–         să fie supusă lui Hristos

–         să reflecte pe Hristos

Biserica universală nu va muri niciodată, ea va trăi pînă nu va fi luată la cer

Dar iată bisericile locale – pot să moară, dacă ajung să se îmbolnăvească şi nu sunt tratate la timp

Isus a avertizat bisericile din Apocalipsa 2 şi 3 că dacă nu caute să se vindece la timp – vor muri.

Sănătatea bisericii Învierea va depinde de felul cum vor funcţiona părţile ei componente, şi de felul cum va asculta de Hristos.

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 26 October 2010, in Predici and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: