Cum să-ţi administrezi corect averea… şi puterea?

Iacov 5:1-6
O administrare greşită a averilor e să le cheltui doar pentru plăcerea personală. O administrare corectă e investirea averilor în oameni şi în Cuvîntul lui Dumnezeu.

Isus a spus odată într-o predică de a Sa:

Nu vă strângeţi comori pe pământ…

A mai spus

strângeţi-vă comori în cer…

Ce a vrut oare să spună?

Este oare greşit să ai avere?

Nu cred. Avraam, Iacov, Iov, David, Solomon au fost oameni bogaţi în timpurile lor.

Este oare greşit oare să fii în poziţie autoritară?

Nu cred. Iosif era al doilea după faraon, Daniel era la fel în poziţie autoritară în imperiul Babilonian.

Uneori anumite pasaje din Biblie despre avere sunt interpretate greşit. O intepretare este că un creştin nu trebuie să aibă avere, alta că banii sunt rădăcina tuturor relelor. De fapt nu banii sunt rădăcina tuturor relelor ci dragostea de bani.

Iacov începe pasaj din Iacov 5 cu o mustrare şi tot odată cu o consecinţă a anumitor acţiuni din partea persoanelor despre care vorbeşte.

În cazul dat vorbeşte despre bogaţi. Posibil ca o reacţie a situaţiilor care le observa atunci în acea perioadă de timp.

Iacov 5

1 Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor, care au să vină peste voi.

Ceea ce încearcă să le vorbească Iacov era cam ceva de felul următor – “voi aţi făcut cîteva greşeli de administrare a ceea ce aveţi – de aceea începeţi să plîngeţi căci consecinţele acestor greşeli vor veni pese voi.”

Consecinţele administrării greşite a averii:

Iacov 5

2 Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii.

3 Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în zilele din urmă!

Cînd un om din timpurile noului testament vroia să arate că este bogat făcea cîteva lucruri:

  • Cumpărau mîncare multă
  • Cumpărau haine multe şi frumoase
  • Cumpărau metale scumpe şi bijuterii.

Şi ceea ce se întîmplă cu toate aceste lucruri dacă nu sunt administrate corect – ele se pierd, se strică, ruginesc.

Greşeli în administrarea averii şi puterii:

1) Adunarea averii fără a o investi.

Într-un ziar scria despre o persoană bătrînă care a murit. Trăia în sărăcie. Cînd salteaua bătrînului a fost scoasă din casa sa, au fost găsiţi mulţi bani acolo pe care acest bătrîn îi acumula. De ce nu i-a folosit? Posibil că îi era frică să nu-I piardă. Scopul a devenit nu folosirea lor pentru viaţă ci acumularea banilor.

V-aţi strâns comori în zilele din urmă!

Bogăţiile, banii, lucrurile materiale care se pierd, ruginesc, se strică erau pentru aceşti bogaţi ca o dovadă a administrării greşite a lor.

Un om avea o bucată de aur. L-a ascuns odată în grădina sa. Şi peste un timp a venit un hoţ şi i l-a furat, şi a pus o piatră în loc. Omul acesta era foarte supărat şi foarpe necăjit. Atunci un prieten de-al său i-a spus – “Păi, tu oricum nu investeai comoara pe care o aveai, închipiue-ţi că acea piatră e aur şi te vei considera mai departe bogat.

Ceea ce nu investeşti se pierde.

La fel cum metalele îşi pierd strălucirea şi ruginesc, tot aşa lăcomia roade pe oameni.

În zilele de pe urmă cel mai înţelept pentru om e să se gîndească ce va avea în cer, deaorece în zilele de pe urmă tot ce strîngi poţi să pierzi nu ştii în ce moment. Poate Iacov s-a referit la zilele de la sfîrşitul vieţii, poate Iacov s-a referit la zilele de la sfîrşitul omenirii.

2) Înşelarea altora cu scop de profit.

Iaco

4 Iată că plata lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o, prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.

Atunci cînd ai sub conducerea ta pe cineva care te slujeşte, lucrează pentru tine. Şi nu-i dai răsplata cuvenită. Atunci cînd îi opreşti din ceea ce aparţine lui.

Poate spui – “Nu se referă la mine, nu sunt şef de firmă”. De fapt nu e neapărat să fii şef de firmă.

–         Se întîmplă cîteodată să primeşti rest mai mult decît trebuie în magazin. Corect ar fi să-l întorci, altfel iei ceea ce aparţine stăpînului magazinului sau vînzătorului.

–         La fel se poate de vorbit despre neachitarea taxelor, datoriile care nu le întorci.

–         Timpul ce îl foloseşti în mod nepotrivit la serviciu şi pentru care totuşi eşti plătit.

Sunt bani sau alte lucruri care nu-ţi aparţin. A le lua – înseamnă a lua ceea ce nu este al tău.

3) Folosirea averii numai pentru plăcerea personală.

Iacov 5

5 Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel.

O altă administrare greşită a averii este s-o foloseşti toată pentru plăcerea personală.

O zi de măcel – într-o zi de măcel majoritatea oamenilor se gîndesc cum să scape. A te gîndi cum să faci avere atunci cînd toţi se gîndesc cum să-şi scape viaţa e ceva straniu. Însă nu e straniu atunci cînd lăcomia orbeşte ochii.

4) Abuzul de putere.

Iacvo 5

6Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea!

Atunci cînd un om are avere, are mulţi bani, împreună cu averea de multe ori vine şi puterea. Cum să administrezi corect această putere. De multe ori este ispita de a abuza de putere atunci cînd o ai.

Cineva a spus – “Puterea strică pe om, puterea absolută – absolut strică”.

Ba mai mult – nu este abuzarea unor oameni care s-ar împotrivi sau care ar provoca la ceartă sau la invidie, ci cineva care nu se împotrivea, cineva de la care nu aveau motiv să ia ceva. Practic aceşti oameni pe care îi acuză Iacov nu aveau motive să abuzeze de putere asupra unui om neprihănit.

Ceea ce a spus Iacov aici a spus la sens direct. Isus a fost omorît de oameni ce aveau autoritate, Ştefan, din Faptele Apostolilor la fel a fost omorît de oameni cu autoritate şi putere.

Cum atunci să administrezi corect averea şi puterea?

Investeşte ceea ce ai în ceea ce Isus a spus:

Matei 6:

19 Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii;

20 ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură.

21 Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

Averea ce o avem pe pămînt, orice lucru material pe care îl ai – cu timpul se învecheşte, se strică se pierde, indiferent cum sunt administrate – lucrurile materiale se trec cu timpul.

Rick Warren într-o predică de a sa a spus – “Veşnici  sunt doar Cuvîntul lui Dumnezeu şi oamenii. Deci cea mai înţeleaptă adiministrare a averilor este investirea lor în oameni şi în Cuvîntul lui Dumnezeu”.

Atunci cînd investeşti ceea ce ai în oameni şi în cuvîntul lui Dumnezeu – atunci strîngi comori în cer. Cum vor arăta aceste comori nu ştim concret – dar sunt sigur că mare ne va fi bucuria cînd vom ajunge în cer şi le vom vedea. Cînd vom ajunge în cer şi vom vedea că banii cei ce i-am investit într-o anumită misiune, sau timpul pe care l-am dedicat unei slujiri, sau haina pe care am dăruit-o cuiva nu s-au pierdut ci s-au acumulat în cer.

Unul din cele mai importante lucruri din această viaţă este să-L cunoşti şi să-L accepţi pe Isus ca Domn şi mîntuitor personal. Un alt lucru este creşterea în relaţia cu Isus – creşterea spirituală.

–         Nu fi zgîrcit cînd sub întrebare stă creşterea spirituală.

–         Nu-ţi fie frică să dai timp şi bani pentru lucruri care îţi vor aduce creştere spirituală.

  • Fie este vorba despre o Biblie ce ai de gînd să o cumperi,
  • fie o carte de creştere spirituală, fie un curs Biblic, fie un seminar Biblic, fie o conferinţă de care ştii că ai nevoie.

Nu vorbesc despre cheltuirea banilor la dreapta şi la stînga, ci vorbesc despre investirea ce va aduce rezultate veşnice.

–         Nu ezita să dai bani pentru creşterea spirituală a altora.

–         Nu ezita să investeşti banii în lucrări care au ca scop misiunea, transmiterea mesajului Evangheliei popoarelor care nici odată nu au auzit de Isus, dar chiar şi în misiuni din apropiere.

–         Investeşte banii pentru aţi sluji familia

–         Pentru cei ce sunt în nevoi

Averea ne este dată de Dumnezeu – ar fi bine s-o folosim pentru oamenii care ni-i dă Dumnezeu.

Foloseştei pentru cîştigarea oamenilor pentru Hristos

Un predicator spunea – “Odată vei ajunge în cer, şi cineva se va apropia de tine şi-ţi va spune – ştii că am ajuns aici din cauza că tu ai făcut o investiţie în viaţa mea?”.

Poate nici nu-ţi dai seamă că ceea ce investeşti în oameni, în misiuni creştine este o investiţie în oamenii care vor merge în cer.

Întrebări de meditare:

  1. Cum administrezi de obicei salariul ce îl primeşti?
  2. Cum administrezi timpul ce îl ai la dispoziţie?
  3. Cum îţi administrezi autoritatea ce o ai?
Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 16 January 2011, in Predici and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: