Esenţa răbdării.

23.01.2011

Pasaj: Iacov 5:7-12

Un creştin se ruga odată: „Doamne te rog să-mi dai răbdare… şi te rog să mi-o dai cît mai degrabă!

În viaţa de toate zilele de cele mai multe ori avem nevoie de răbdare.

Fie stai în rînd la magazin, fie stai în rînd să achiţi serviciile comunale, fie aştepţi să finisezi în cele din urmă examenele, fie aştepţi să treacă mai repede anul de învăţămînt… alţii aşteaptă să se termine cît mai repede vacanţa, fie ai un proiect de îndeplinit la lucru şi deja ai obosit şi de proiectul la care lucrezi şi de oamenii cu care lucrezi, fie investeşti în oameni: în creşterea lor spirituală, sau spui Evanghelia şi încă nu vezi rezultate, fie alte lucruri care necesită timp, înţelepciune şi RĂBDARE!

O calitate importantă în viaţa unui creştin este răbdarea.

Multe lucruri bune care au fost începute, nu au fost duse pînă la urmă din cauza lipsei răbdării.

Multe relaţii se distrug din cauza lipsei de răbdare.

Duminica trecută am vorbit despre „Cum să administrezi corect averea şi puterea?”. Era mai mult o mustrare din partea lui Iacov pentru bogaţi, şi pentru cei ce nu credeau în Dumnezeu şi pentru cei ce credeau în Dumnezeu.

Ca o continuare Iacov spune:

Iacov 5:7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului.

Iacov începe să se adreseze la cei mai puţin fericiţi. Cei ce se aflau în lipsuri, în respingeri din partea oamenilor din jur din cauza credinţei lor, în lipsă de speranţă, etc.

Şi Iacov le spune aşa un îndemn:

Fiţi dar îndelung răbdători,- îndelunga răbdare este undeva o răbdare care o ai chiar şi atunci cînd răbdare e gata să se termine.

fraţilor,- se adresează creştinilor.

până la venirea Domnuluieste o răbdare care nici nu ştii cînd se va termina. Venirea Domnului nu ştii cînd va fi. Isus poate veni înapoi să ne ia peste mulţi ani, sau poate veni chiar mîine, sau poate deseară.

Vom vorbi astăzi despre 3 întrebări legate de răbdare:

  • Cînd este nevoie să ai răbdare?
  • Cum să ai răbdare?
  • De ce să ai răbdare pînă la urmă?

Cînd este nevoie să ai răbdare?

1. Cînd lucrurile nu-ţi sunt sub controlul.

Atunci cînd nu de tine depind anumite lucruri.

Iacov 5:7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie.

Fermierii de obicei nu au control asupra anotimpului, nu au control asupra soarelui, vîntului, ploii. O parte din muncă ţine de ei: să semene, să îngrijească de plante, însă o altă parte şi mai importantă depinde de facorii naturali.

2. Cînd oamenii nu se schimbă.

Atunci cînd eşti frustrat deja de lipsa de disciplină a oamenilor, de lipsa de maturitate, de deprinderi care te deranjează de obicei. De comportament cu care de cele mai multe ori nu eşti deacord. Diferenţele dintre oameni ne mai irită. Atunci cînd cineva gîndeşte într-un fel, altcineva în aftfel – văd lucrurile diferit şi atunci cînd comunică ajung la contradicţii.

Atunci cînd investeşti în oameni adevărul lui Dumnezeu, şi în cele din urmă nu vezi nici un rezultat. Atunci cînd parcă spui Evanghelia colegilor tăi, parcă spui adevărul din Biblie persoanelor care deja sunt creştine, şi… nu vezi nici un rezultat.

Cea mai mare tentaţie atunci e să te plîngi pe toţi – „cît de neserioşi mai sunt!!!”

Plîngerile acestea se transformă de cele mai multe ori în bîrfă, în critică, în resentimente, în ură…

Iacov 5:9 Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă.

10 Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele Domnului.

Prorocii care vorbeau, vorbeau şi iar vorbeau din partea lui Dumnezeu oamenilor, şi puţini sau chiar nimeni nu-i asculta.

Deci: cînd e nevoie să ai răbdare? Cînd lucrurile nu-ţi sunt sub control, cînd oamenii nu se schimbă şi următoarea situaţie:

3. Cînd nu înţelegi cauza evenimentelor neplăcute.

Atunci cînd tu sau cineva din apropiaţii tăi nimeresc în situaţii complicate – fie vreo boală, fie vreun accident. Fie cineva îşi racturează un picior sau o mînă.Atunci cînd investeşti în vreun proiect şi cu toate că ai investit ajungi la faliment.

Atunci cînd oamenii sunt îndreptaţi împotriva ta fără a avea vreun motiv pentru asta.

Iacov 5 :11 Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.

  • Iov, nu prea înţelegea din ce cauză a pierdut tot ce avea.
  • Iosif, nu prea înţelegea de ce a nimerit în Egipt în temniţă(înainte ca să ajungă în poziţie înaltă)
  • Naomi soacra moabitei Rut, în Vechiul Testament nu prea înţelegea de ce a murit soţul şi fii ei.

E nevoie să ai răbdare atunci cînd:

– Lucrurile nu sunt în controlul tău;

– Cînd oamenii nu se schimbă;

– Cînd nu înţelegi cauza evenimentelor neplăcute.

Cum să ai răbdare?

1. Să aştepţi cu crediniţă.

Iacov 5:7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie.

Fermierul nu stă cu mîinile în buzunar ci pregăteşte pămîntul pentru ploaie.

El ară, seamănă, cu credinţa că totuşi în cele din urmă va ploua, şi el va avea roadă.

O maximă: „Cine se roagă cu credinţă pentru ploaie, iese din casă cu umbrela în mînă”.

Avem nevoie de credinţă Dumnezeu. Că El va purta de grijă aşa cum a promis, că El ţine sub control lucrurile.

Credinţa este un facor foarte important în răbdare. Din cauza că credinţa e cea care ne împinge la acţiune.

2. Să aştepţi cu dragoste faţă de oameni.

Iacov 5:9 Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă.

10 Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele Domnului.

E greu să iubeşti, şi poate motivul din care Dumnezeu permite să avem anumiţi oameni în viaţa noastră care într-un fel ne crează probleme, e ca să ne înveţe să iubim.

Poate motivul din care Dumnezeu ne pune pe noi în viaţa anumitor oameni, e ca să-i înveţe pe ei să ne iubească.

Nu noi schimbăm oamenii. Dumnezeu îi schimbă. Chiar dacă oamenii resping de multe ori sfaturile, îndemnurile noastre, ei nu pot să respingă rugăciunile noastre.

Nimeni nu ne poate opri să ne rugăm pentru ei.

Rugăciunea de obicei schimbă – e bine să ne rugăm pentru schimbarea oamenilor şi se poate întîmpla că Dumnezeu ne va schimba pe noi.

Poate oamenii care îi ai acum în jurul tău, fie la şcoală, serviciu sau biserică – sunt încăpăţînaţi, sau nu te iau în serios, sau pur şi simplu nu te ascultă – începe să te rogi pentru ei. Roagă-te pentru transformarea lor, roagă-te pentru nevoile lor. Roagă-te pentru relaţia ta cu ei. Roagă-te să ai dragoste faţă de ei.

Toţi avem nevoie să învăţăm să acceptăm pe ceilalţi aşa cum sunt.

Conform unei istorii tradiţionale evreieşti, Avram stătea lîngă cortul său într-o seară, şi la un moment a văzut un om bătrîn şi obosit care vena spre el. Avraam i-a ieşit înainte, l-a salutat, apoi l-a invitat în cortul său. Acolo el i-a dat mîncare şi apă să bea. Omul a început să mănănce imediat fără a binecuvînta mîncarea. Avraam deci l-a întrebat: „Nu te închini lui Dumnezeu?”. Bătrînul i-a răspuns: „Eu mă închin numai focului şi nici unui alt dumnezeu!”. Atunci Avraam a devenit supărat, l-a luat pe acel bătrîn de braţ şi l-a dat afară. După ce el se îndepărta, Dumnezeu l-a întrebat pe Avraam: „De ce l-ai alungat?”. Avraam a răspuns: „Păi nu ţi se închina Ţie!”. Atunci Dumnezeu i-a spus: „Eu l-am răbdat 80 de ani fără ca el să se închine Mie. Dar tu n-ai fi putut să-l rabzi măcar o noapte?”.

Thomas Lindberg.

Proorocii din Vechiul Testament – nu au vorbit în vînt. Dumnezeu i-a apreciat pentru ceea ce ei au făcut. Ba mai mult, Dumnezeu nu face lucrurile la întîmplare, El face totul cu un scop pe care noi de multe ori nu-L înţelegem din cauza că nu vedem totul în ansamblu aşa cum vede El.

3. Să aştepţi cu speranţă.

Iacov 5 :11 Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.

Atunci cînd îţi pierzi speranţa, pierzi practic totul.

Dacă Iov şi-ar fi pierdut speranţa – nu ştiu ce s-ar fi întîmplat. Posibil cartea Iov ar fi avut un alt sfîrşit.

Cei care rabdă pînă la urmă Biblia îi numeşte fericiţi.

Iacov 1:12 Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Cei ce rabdă pînă la urmă vor avea şi o răsplată a răbdării lor.

Galateni 5:9 Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.

George Muller, un creştin evanghelic, şi director la un orfelinat din Bristol, într-o zi a început să se roage pentru 5 prieteni de-ai lui. După mai multe luni, unul din ei a venit la Domnul. Zece ani mai tîrziu alţii doi au crezut în Dumnezeu. Peste 25 de ani al patrulea a fost salvat. Muller a perseverat în rugăciune pînă la moartea sa pentru cel de-al cincilea prieten, şi timp de 52 de ani el n-a încetat să spere că el îl v-a accepta pe Hristos. Credinţa lui a fost răsplătită. Nu mult timp după înmormîntarea sa, cel de-al cincilea prieten a fost salvat.

Our Daily Bread.

4. Să aştepţi cu intergitate.

Iacov 5:12 Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci “da” al vostru să fie “da”; şi “nu” să fie “nu”, ca să nu cădeţi sub judecată.

Să nu încerci să impresionezi pe cineva începînd să dai promisiuni… ci să fii onest în vorbire – aşa încît ceea ce vei spune să fie credibil.

Cum să aştepţi? :

–          Să aştepţi cu credinţă;

–          Să aştepţi cu dragoste faţă de oameni;

–          Să aştepţi cu speranţă, şi

–          Să aştepţi cu integritate;

De ce e nevoie să ai răbdare pînă la urmă?

1. Din cauza că Dumnezeu ţine în control lucurile.

Dacă Dumnezeu te cheamă la ceva măreţ, ceva peste puterile tale, să ştii că El e cel care ţine sub control lucrurile.

Salvarea noastră e ceea ce e sub controlul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost sub controlul nostru atunci cu greu am putea s-o menţinem.

Noi nu avem răbdare de multe ori pînă la urmă din cauza că încetăm să mai credem că Dumnezeu va ţine lucrurile sub control. Ne este uşor să facem ceea ce vedem, ceea ce putem controla, ceea ce stă în puterile noastre, însă este greu să mergi acolo unde nu mai ai nimic sub control.

2. Din cauza că Dumnezeu mai are de lucru în caracterul nostru.

Dumnezeu are un scop cu vieţile noastre – maturitatea în Hristos. Pentru asta El permite anumite lucruri neînţelese, dureroase uneori – pentru a ne ajuta să creştem.

Iacov 1:

2 Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,

3 ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.

4 Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic.

Apostolul Pavel a spus în Filipeni 1:6:

Filipeni 1:6 Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

Răbdarea la fel este un factor al maturităţii. Ce spunem noi despre cei ce nu au răbdare? – Spunem că nu sunt suficient de maturi. Atunci cînd oamenii intră în conflict, se supără se ridică, şi trîntesc uşa după ei, sau atunci cînd încep lucrul şi nu-l duc pînă la capăt fie din cauza lenii fie din cauza ambiţiilor şi capriciilor. Noi spunem în aşa cazuri că este lipsă de maturitate. Dumnezeu are ca scop să ne ajute să creştem la maturitate în Hristos. Dumnezeu ne dezvoltă de multe ori încet. El nu are nevoie să se grăbească. Un pastor din Anglia care era caracterizat de o manieră clamă şi liniştită. Fiind odată într-o stare de frustrare şi iritare l-a întîlnit un prieten de-al său şi l-a întrebat – „Ce s-a întîmplat d-nle Brooks, e vreo problemă?”. Şi el a răspuns: „Problema e că eu sunt în grabă, dar Dumnezeu nu”.

Dumnezeu e gata să aştepte mai mult timp pînă noi vom înţelege anumite lucruri. Moise a avut nevoie de 40 de ani pînă a ajuns să fie chemat de Dumnezeu să conducă poporul Israel din Egipt în Canaan.

Tot ce face Dumnezeu în viaţa noastră, nu este la întîmplare. Şi nu este fără rezultat.

Isaia 55:10 Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,

11tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.

3. Din cauza că Isus va veni curînd.

Iacov de cîteva ori în acest pasaj vorbeşte despre a doua venire a lui Isus.

Iacov 5:

7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie.

8 Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

9 Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi: iată că Judecătorul este chiar la uşă.

10 Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele Domnului.

11 Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.

12 Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci “da” al vostru să fie “da”; şi “nu” să fie “nu”, ca să nu cădeţi sub judecată.

O învăţătură foarte importantă din Biblie este – A doua venire a lui Isus.

Isus a vorbit de multe ori despre aceasta pentru a ajuta pe oamenii de atunci şi pe creştinii din toate timpurile să fie conştienţi de faptul că viaţa pe pămînt nu va dura veşnic. Va fi o zi cînd totul se va termina. Un scop al cinei de taină este să comemorăm moartea Sa, pînă va veni El. Înainte ca Isus să se înalţe la cer, El a spus ucenicilor – “Iată, Eu sunt cu voi pînă la sfîrşitul veacului”.

La a doua venire a lui Isus – creştinii vor fi luaţi la cer. Acest eveniment se mai numeşte “răpire”. Biblia spune că va fi o judecată a credincioşilor, şi fiecare va fi răsplătit conform faptelor pe care le-a făcut pe pămînt. Unii vor primi răsplată mai multă, alţii nu vor primi.

Răsplata va depinde nu atît de faptele înseşi care au fost făcute, cît de atitudinea cu care au fost făcute.

Conştientizarea faptului că vom fi judecaţi e motivantă de multe ori. Ne motivează să fim mai atenţi cum trăim, cum vorbim, cum ne comportăm. La fel cum şi răsplata e ceva motivant.

Biblia vorbeşte despre ambele, şi despre răsplata şi despre judecată.

Poate şi tu te afli în situaţiile,

  • fie a fermierului care aşteaptă ploaia,
  • fie a proorocilor care vorbesc din partea lui Dumnezeu şi nu prea au rezultate, şi eşti tentat să te plîngi pe toţi din jur,
  • poate eşti în situaţia lui Iov, treci prin anumite greutăţi şi nu ştii de ce se întîmplă ele în viaţa ta.

Indiferent în ce situaţie nu te-ai afla vreau să te încurajez să ai răbdare.

Dumnezeu ţine în control lucrurile,

lucrează încă la caracterul nostru,

şi atunci cînd nici nu ne vom aştepta ne va lua în cer.

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 23 January 2011, in Predici and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: