Suveranitatea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu e bun, de ce permite răul?

Autor: Adam Alexandru

Suveranitatea lui Dumnezeu, sau de ce Dumnezeu fiind bun permite răul?

Sunt 6 principii pe care le găsim în Biblie.

Romani 11:36

Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

I. Dumnezeu are un plan si un scop precis pentru lume. Iov 23:13; Efeseni 1:8-12

II. Dumnezeu este intotdeauna in controlul tuturor lucrurilor si este mereu activ pentru a-Si imlini planul. Habacuc 1:1-11; Isaia 10:5,6

III. Dumnezeu controleaza si foloseste pe oricine, chiar si pe diavol, pentru a implini planul Său. Isaia 10:7-11; Psalmul 76:10

IV. Toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, dar diavolul este agentul răului.

V. Dumnezeu pedepseste oamenii pe care îi folosește pentru a-Si duce la îndeplinire planul, atunci cand ei acționeaza cu motivații gresite. Isaia 10: 12-16; Fapte 2:23,24; Matei 27: 15-26.

VI. Chiar daca toate bolile și nenorocirile sunt parte din scopul lui Dumnezeu și sunt sub controlul Său Suveran, nu trebuie să întelegem că boala și necazul reprezinta  pedeapsa petru pacat. Iov 1:1,6 -2:10; 13:15; Evrei 12: 5-11.

Exemplu:

Închipuiți-vă că într-o noapte ar fi distruse toate barurile, borderulire și locurile de desfrîu. Ce ar spune creștinii în a doua zi? Ar spune posibil – “Slavă Domnului”

Închipuiți-vă că a doua noapte ar fi distruse toate bisericile. Ce ar spune creștinii în așa caz. Posibil ar spune mulți – “Satan e de vină”.

Este un fel de dualizm. “Dualizmul” – este o erezie – atunci cînd oamenii îi atribuie lui Dumnezeu numai ceea ce este bun, și învinuiesc pe diavol de tot ce este rău. Unii păstori spun – “Dumnezeu nu are nimic de afacere cu ceea ce se întîmplă rău”.

Cît de puternic este Dumnezeu?  Dacă te-ai gîndi mai mult la afirmațiile că Dumnezeu nu are nimic cu răul, atunci apar alte întrebări serioase:

Unde era Dumnezeu cînd s-a întîmplat aceasta?

Ar fi putut să mă scape, de ce nu a făcut-o?

A fost diavolul mai tare decît Dumnezeu în acea situație?

Daca Dumnezeu nu este suficient de tare ca să controleze  atît lucrurile bune, cît si cele rele, atunci dăm de necazuri.

Această generație a uitat de suveranitatea lui Dumnezeu și aclamează voința liberă a omului ca suverană. Am uitat de sfințenia lui Dumnezeu și fericirea personală ca și scop major. Suntem atît de ocupați de noi înșine și plăcerile noastre încît am ajuns să credem că Dumnezeu există doar pentru a ne face fericiți. Dumnezeu este văzut de mulți ca baghetă fermecată, gata să ne realizeze ambițiile noastre personale, și noi numim asta – “Rugăciune cu credință”. Cînd nu primim ceea ce dorim fie ne învinovăţim de lipsă de credinţă, fie ne pierdem încrederea în Dumnezeu.

Cu cît mai mult vedem că păcatul triumfă cu atît credem mai mult că Dumnezeu pierde bătălia.

Creştinul trebuie să ştie că – ISUS ESTE DOMNUL, indiferent de ce se întîmplă în lume sau în viaţa sa personală. El este încrezut că totul ce se face, se face spre bine, se face spre gloria Tatălui.

Calvarul a fost ziua victoriei.

Nu a existat o zi in care Dumnezeu sa fi fost mai victorios in puterea  Sa, în dragostea Sa şi in sfinţenia  Sa decat în ziua crucii la Calvar!

Principiul I:

Dumnezeu are un plan si un scop precis pentru lume. Iov 23:13; Efeseni 1:8-12

Iov 23:13

Dar El rămâne Acelaşi; cine I se poate împotrivi? El face ce-I doreşte sufletul.

 • Dumnezeu are un plan
 • Planul lui Dumnezeu este neschimbator
 • Planul lui Dumnezeu trebuie si va reusi
 • Planul lui Dumnezeu implica toate lucrurile care se petrec

Efeseni 1:11

…fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale,

Romani 8:28

Noi ştim că toate lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemaţi în conformitate cu planul Său.

 • Pelagianismul contestă faptul că Dumnezeu are un plan.
 • Armenianismul neagă faptul că planul este specific şi cuprinde toate lucrurile.

Marturisirea de credinta spune:

”Dumnezeul din veşnicie a hotarît, prin sfatul inţelept şi sfînt al voii Sale libere şi neschimbătoare , orice eveniment care are loc”

Isaia 46:10

Eu fac cunoscut mai dinainte sfârşitul şi, din vremuri străvechi, descopăr lucrurile care încă nu s-au întâmplat, zicând: ‘Planul Meu rămâne să se împlinească; voi face tot ceea ce doresc!’

Dumnezeu face ce-I place şi cum doreste

Principiul II:

Dumnezeu este intotdeauna in controlul tuturor lucrurilor si este mereu la lucru pentru a-Si imlini planul Sau. Habacuc 1:1-11; Isaia 10:5,6

Dumnezeu are întotdeauna control asupra tuturor lucrurilor şi este mereu la lucru pentru a-şi îndeplini planul Său.

Uneori planul lui Dumnezeu are în vedere o trezire spirituală ca ziua Cincizecimii cînd mii de suflete intră în Împărăţia lui Dumnezeu.

Alte ori planul lui Dumnezeu ne cheamă la judecată. Isaia numeşte judecata lui Dumnezeu o “lucrare necunoscută” .

Aşa cum există o zi a coborîrii Duhului Sfînt în care mii de oameni sunt mîntuiţi tot aşa există o zi a judecăţii cînd un potop mondial împinge rasa umană la judecată.

Noi trebuie să-L vedem pe Dumnezeu Autorul ambelor evenimente fie că este vorba de Fapte 2 sau Geneza 6. Noi trebuie să învăţăm să-L lăudăm pe Dumnezeu în ambele cazuri.

Tacerea lui Dumnezeu

Cred că Habacuc, cartea , a fost scrisă pentru a ne da o perspectivă biblică asupra istoriei. Întrebarea cu care se confrunta el era: “Cum poate un Dumnezeu Sfînd să permită ca răii să biruie pe cei neprihăniţi?”, o situaţie care se întîlneşte şi în ziua de azi. De ce uneori Dumnezeu pare că nu aude rugăciunile rugăciunile poporului Său, atunci cînd ei cheamă în vremuri de necaz şi confuzie.

Habacuc 1:1-6

1:1   Proorocia descoperită proorocului Habacuc.
1:2   Pînă cînd voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi? Pînă cînd mă voi tîngui Ţie, fără să dai ajutor?
1:3   Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, şi Te uiţi la nedreptate? Asuprirea şi sîlnicia se fac supt ochii mei, se nasc certuri, şi se stîrneşte gîlceavă.
1:4   Deaceea legea este fără putere, şi dreptatea nu se vede, căci cel rău biruieşte pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăţi nedrepte. –
1:5  Aruncaţi-vă ochii printre neamuri, şi priviţi, uimiţi-vă, şi îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre voi face o lucrare, pe care n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cineva!
1:6   Iată, voi ridica pe Haldei, popor turbat şi iute, care străbate întinderi mari de ţări, ca să pună mîna pe locuinţe cari nu sînt ale lui.

 • În versetul 2 – Habacuc se roagă lui Dumnezeu şi-L acuză că nu-l aude, ca să trimită trizire.
 • Versetul 3 – Habacuc se plînge că vede nelegiuirea cu ochii săi.
 • Versetul 4 – Habacuc se plînge că legea nu are putere din cauza că cel rău biruie pe neprihănit.
 • Versetul 5 – Dumnezeu răspunde lui Habacuc dar răspunsul este greu de înţeles.
 • Versetul 6 – “Iatăvoi ridica pe Haldei … ca să pună mîna pe locuinţe cari nu sînt ale lui”.

Cred că Habacuc era şi mai supărat ca înainte. Însă Haldeii a fost instrumentul lui Dumnezeu pentru a pedepsi pe poporul Israel.

“Cel rau a facut-o” – ar fi spus mulţi. Însă Dumnezeu de fapt a folosit pe Haldei pentru un scop bun în cele din urmă. Dumnezeu a folosit acest moment groaznic pentru a aduce la pocăinţă pe poporul Israel, şi astfel Habacuc primeşte răspuns la rugăciunea sa pentru trezire spirituală. Trebuie să înţelegem bine că pe Haldei i-a trimis Dumnezeu şi nu diavolul.

Pana cand nu vei vedea mana lui Dumnezeu in toate lucrurile, te vei lupta atat  impotriva lui Dumnezeu, cat si impotriva scopului pentru care El ingaduie aceasta problema.

Isaia 10:5,6

„Vai de asirian, nuiaua mâniei Mele, cel care ţine în mâna lui ciomagul furiei Mele! L-am trimis împotriva unui neam lipsit de evlavie şi i-am poruncit să meargă împotriva poporului pe care sunt mâniat, să-l prade, să-l jefuiască şi să-l calce în picioare ca pe noroiul de pe drum.

Dumnezeu foloseşte pe Asirieni pentru a îndeplini şi scopul şi planul Său.

Principiul III:

Dumnezeu controleaza si foloseste pe oricine, chiar si pe diavol, pentru a implini planul Sau. Isaia 10:7-11; Psalmul 76:10

Pentru îndeplinirea planului Său, Dumnezeu foloseşte pe oricine, chiar şi pe diavol.

Poate pe unii îi şpchează această afirmaţie dar chiar şi el poate sluji îndeplinirii scopurilor lui Dumnezeu.

Un slujitor poate sluji din greu pe stăpînului, dar tot rămîne slujitor.

El face totul din ură şi vrea să încurce planurilor lui Dumnezeu, dar în cele din urmă tot ce face duce la îndeplinirea planurilor lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost vre-un învins din naştere atunci acesta a fost diavolul.

Isaia 10:7-11

Dar nu aceasta vrea el, nu acest lucru îl are el în minte; ci el vrea numai să nimicească, să şteargă de pe pământ neamuri nu puţine la număr.  El zice: «Oare nu sunt conducătorii mei toţi regi?  Oare n-a păţit Calno asemenea Carchemişului? Nu este Hamatul asemenea Arpadului? Sau Samaria asemenea Damascului? Aşa cum mâna mea a pus stăpânire peste împărăţiile idolilor ale căror chipuri erau mai mari decât cele din Ierusalim şi Samaria,  aşa cum am făcut Samariei şi idolilor ei, tot aşa voi face şi Ierusalimului şi idolilor lui!»“

Mania omului il glorifica pe Dumnezeu

Psalmii 76:10

Omul Te laudă chiar şi în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta.

Era odată un om pe care îl chema “Bogatul”. El avea o grădină mare cu pomi. În această grădină era un pom pe care îl prefera cel mai mult. Mai era o persoană cu numele “Duşmanul”. Din ură pentru “Bogatul”, a mers în grădină şi a vrut să-i facă un rău tăindu-i copacul preferat. După ce l-a tăiat a încercat să fugă şi deoarece a alergat în direcţia greşită, copacul a căzut peste el. Dimineaţa a venit “Bogatul” cu o altă persoană alături de el. “Duşmanul” i-a zis – “Nu-mi pasă că a căzut peste mine acest copec, mă bucur că ţi l-am tăiat făcîndu-ţi rău prin asta”. La care “Bogatul” i-a răspuns – “Această persoană de lîngă mine este un arhitect care va zidi o casă pentru părinţii mei. Am ales acest copac ca să-l tai pentru această casă. Ceea ce ai făcut – doar mi-ai uşurat lucrul”

Geneza 50:20

Chiar dacă voi aţi intenţionat să-mi faceţi rău, Dumnezeu a schimbat răul în bine pentru a susţine viaţa unui popor numeros, aşa cum face astăzi.

Afirmaţia de genul – “Dumnezeul meu e prea iubitor şi bun ca să îngăduie aşa ceva”. Pe cînd Dumnezeu de fapt foloseşte orice lucru pentru a ne maturiza pe noi şi pentru a-şi aduce slavă Sie.

În mesajul următor vor fi discutate celelalte 3 principii.

IV. Toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, dar diavolul este agentul răului.
V. Dumnezeu pedepseste oamenii pe care îi folosește pentru a-Si duce la îndeplinire planul, atunci cand ei acționeaza cu motivații gresite.
VI. Chiar daca toate bolile și nenorocirile sunt parte din scopul lui Dumnezeu și sunt sub controlul Său Suveran, nu trebuie să întelegem că boala și necazul reprezinta  pedeapsa petru pacat.

Continuare în Partea II.

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 6 February 2011, in Predici and tagged , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

 1. Dumnezeu permite anumite lucruri pt ca EL este suveran in creatia SA.

 1. Pingback: Cum să înveți un copil să-și controleze furia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: