De ce e important ca un creştin să se boteze???

22 mai 2011 

Mesaj: De ce e important un creştin să se boteze?

Un lucru care se întîlneşte în creştinism este botezul cu apă. Dea lungul istoriei creştinii au fost botezaţi, după convertire. Tot de-a lungul istoriei au apărut şi botezul copiilor, şi alte reguli privitor la botez. De exemplu – unii afirmă că trebuie să treacă un timp pînă vei primi botezul. Ce de fapt este botezul? Ce botezul nu este? De ce un creştin trebuie să se boteze? Şi cînd e cel mai bine să facă acest pas?

Haideţi să le luăm pe rînd:

Ce este botezul?

În primul rînd cuvîntul botez este un cuvînt grecesc baptizio, care înseamnă a scufunda. Acest cuvînt era folosit la vopsirea hainelor, atunci cînd hainele erau scufundate în colorant şi scoase cu o altă culoare pe ele.

În al doilea rînd reprezintă un simbol – tot o scufundare, numai că o scufundare în moartea lui Isus. Atunci cînd primeşti botezul te identifici cu moartea lui Isus la imersiune, şi te identifici cu învierea lui Isus la ridicare.

Romani 6:4-5

4Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

5În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

Botezul nu te face credincios, el arată că deja eşti credincios.

Botezul simbolizează o nouă viaţă la care treci:

2 Corinteni 5:17

17Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Botezul mai este o declaraţie publică a faptului că eşti cu adevărat creştin.

Ce nu este botezul?

Botezul nu este un mijloc de salvare. Botezul nu te salvează. Faptul că primeşti botezul nu înseamnă că asta te va salva. Credinţa salvează, şi este o anumită ordine în Biblie legată de botez, şi anume – întîi credinţa, pe urmă botezul ca o confirmare a credinţei.

Marcu 16:16

15Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

16Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

În multe biserici se practică botezul copiilor, şi dacă privim în Biblie, nu găsim nicăieri o astfel de practică, din cauza că botezul are o anumită logică şi o anumită esenţă. Şi anume – omul care a înţeles ce este salvarea ce o o oferă Dumnezeu şi o primeşte prin credinţă, poate afirma prin botez că el deja a crezut în Hristos ca Mîntuitor şi Domn. Pe cînd un copil nu înţelege încă ce e aceea credinţă, cum poate el să confirme că o are.

Botezul nu spală de păcate. Nu apa spală păcatele, ci sîngele Domnului Isus. Suntem spălaţi de păcate, la fel prin credinţă, prin botez doar demonstrezi faptul că deja eşti spălat de păcate.

De ce e important ca un creştin să se boteze?

Chiar e nevoie de respectat acest principiu, chiar este nevoie ca fiecare creştin să se boteze? Răspunsul este “Da” şi argumentul cel mai puternic este că “Botezul este porunca Domnului Isus“. Este foarte interesant că în Noul Testament, nu se vorbeşte prea mult despre multe ritualuri pe care biserica trebuia să le facă. Nu este bătut în cuie la ce oră şi în ce zi trebuie să se întîlnească o biserică, însă ceea ce este poruncit de Isus, este Cina Domnului şi Botezul. Odată ce Isus le-a poruncit, atunci înseamnă că pentru El aceste lucruri sunt foarte importante şi înseamnă că şi pentru noi trebuie să fie importante.

 Matei 28

19Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

20Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Este un act de maturitate şi ascultare. Prin botez arăţi că crezi ceea ce Isus a poruncit şi a învăţat.

Unele lucruri care ar putea opri de la a primi botezul ar fi:

  • „Odată ce am fost botezat cînd eram mic, chiar e nevoie să fiu botezat a doua oară?” Botezul e un act de ascultare ce vine în urma credinţei în Domnul Isus şi o realizare a unei porunci. O înţelegere a esenţei salvării, atunci cînd eram copii nu prea înţelegeam, adică nu înţelegeam de loc ce se întîmpla, deci ar fi bine să fie făcut acum corect cînd înţelegi ce faci. Plus
  • O altă piedică pentru a primi botezul pot fi anumite frici, că undeva se va cere ceva mai mult de la viaţa de credinţă pe care o trăieşti…, şi undeva aşa şi este, odată ce primeşti botezul, demonstrezi public ceea ce deja ai decis în interior. Odată ce demonstrezi public că eşti creştin va fi şi nevoie să trăieşti ca un creştin.
  • Frica de reacţia părinţilor şi rudelor. Realitatea arată că chiar dacă părinţii necreştini dau voie copiilor să fregventeze biserica, ei încep să se împotrivească atunci cînd copiii iau decizia să primească botezul. Şi aici vine decizia de cine vrei să asculţi mai mult. Biblia spune că este un preţ pentru ascultarea de Domnul Isus. Şi în acest preţ intră dispreţul din partea celor apropiaţi, mustrarea şi împotrivirea părinţilor, respingere, etc. Însă tot Biblia spune că ceea ce pregăteşte Dumnezeu este mult mai valoros dacă ascultăm de El.
  • Un alt motiv din care împiedică de a primi botezul este dorinţa de a deveni înîi perfect apoi apt pentru a primi botezul. La perfecţiune însă pe acest pămînt nu vom ajunge, vom ajunge doar în cer.

Cînd e cel mai bine să primeşti botezul?

De îndată după ce ai crezut. Exemplul cu famenul Etiopian. Era un ministru de finanţe al Etiopiei, ce se întorcea din Ierusalim şi citea din cartea proorocului Isaia, şi Dumnezeu l-a trimis pe Filip ca să-i explice ceea ce citea, adică să-i explice Evanghelia. Acest bărbat a crezut, şi tot atunci a primit şi botezul.

Fapte 8:35-39

35Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.

36Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: “Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”

37Filip a zis: “Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: “Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

38A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

39Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie… 

Botezul este un moment important de decizie. Este un moment de ascultare. E important să conştientizezi de ce faci acest pas, şi e important să fii îndrăzneţ în facerea acestui pas. Este porunca lui Isus, şi ceea ce aduce botezul de multe ori este  creşterea spre maturitate în Isus. Botezul nu e ultimul pas în viaţa spirituală, ci aş spune e al doilea. Primul este credinţa, al doilea botezul, iar al treilea şi toate celelalte sunt viaţa de ucenicie.

 

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 24 May 2011, in Predici and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: