Predica – Avem nevoie de schimbări…

21 august 2011

Biserica Învierea

Mesaj: Avem nevoie de schimbări

Se întîmplă să te trezeşti dimineaţa şi să te gîndeşti – „am nevoie de o schimbare în viaţa mea, altfel nu ştiu cum va mai merge”.

Se întîmplă să priveşti televizorul şi să vezi ce se întîmplă în situaţia politică, sau socială, observi multă corupţie, nedpreptate, ură între oameni şi te gîndeşti – ţara asta are nevoie de o schimbare, altfel nu mai ştiu unde ajungem.

Poate de multe ori venind la biserică, sau întorcîndu-te de la biserică începi să te gîndeşti – în biserica asta trebuie de făcut o schimbare – altfel nu mai ştiu ce va fi.

Posibil sunt anumite dependenţe de care eşti robit – fie internetul, mîncatul excesiv sau fumatul – şi înţelegi undeva că ar fi bine cumva să scapi de ele.

Posibil ai anumite deprinderi de care ai vrea să scapi – fie e vorba despre deprinderea de a întîrzia, sau de a lua prea multe asupra ta, fie a lăsa lucrul început la jumătate.

Poate este o viaţă în neascultare de Dumnezeu – observi că nu mai ai nici chef de rugăciune, nici Biblia să o citeşti şi nici la biserică să mai mergi – şi înţelegi că ai nevoie de oschimbare la acest capitol.

Poate este o frică de oameni cu care trăieşti – şi ea te împiedică să te apropii de oameni, sau te împiedică să le spui despre Dumnezeu, sau să-i mustri atunci cînd crezi că e nevoie. Şi înţelegi ar fi bine cumva să te schimbi şi să devii mai îndrăzneţ.

Aş vrea să vorbesc astăzi despre schimbări – mesajul l-am intitulat – „Avem nevoie de schimbări”. Fiecare din noi ştie de ce schimbări are nevoie. Aş vrea să vorbesc despre 6 paşi pentru a ajunge la o schimbare reală în viaţă…

Primul pas:

1. E important să vrei să schimbi ceva.

E foarte greu să schimbi ceva atunci cînd nu vrei să schimbi nimic.

E foarte greu să motivezi pe cineva să facă ceva atunci cînd ele nu vrea să facă nimic.

E foarte greu să ajuţi pe cineva să scape de o dependenţă atunci cînd el singu nu vrea asta.

Primul pas spre o schimbare e dorinţa de a te schimba.

Posibil că prietenii tăi ştiu ce schimbări ar fi bine să faci în viaţa ta, şi pentru a părea mai bun în ochii lor le spui – „De mîine, sau începînd cu o zi de luni, eu voi începe să mă schimb, eu voi lepăda aceasta, sau voi înceta să facă un lucru sau altul”.

Însă încercă să te evaluezi – vrei într-adevăr asta.

 • Ce vrei mai tare – să scapi de dependenţa de jocuri la computator sau vrei să treci cît mai curînd la următorul nivel în acel joc?
 • Vrei într-adevăr să scapi de vreo altă dependenţă sau spui asta doar pentru a impresiona prietenii, pe cînd în inimă nu ai nici o intenţie serioasă în această privinţă?
 • Vrei într-adevăr să-L cunoşti pe Dumnezeu sau doar foloseşti un limbaj spiritual din nou, pentru a impresiona pe alţii?

 Totul se începe de la o dorinţă puternică.

Un alt pas:

2. Cere ajutor.

În primul rînd cere ajutor dela Dumnezeu.

În foarte multe locuri din Biblie Dumnezeu ne încurajează să cerem:

Iacov 1:5

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

Iacov 4:2-3

2Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi.

3 Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.

Matei 7:7-8

7 Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.

8 Căci oricine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Filipeni 4:

6Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.

7Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

Isus a mai spus un caz despre rugăciune – cînd o femeie se ducea la un împărat să ceară dreptate pentru ceva anume. Împăratul nu prea era interesat să o ajute, însă din cauza insistenţei ei, el a ajutat-o.

Într-un alt caz – cineva a rugat pe ucenicii lui Isus să vindece pe fiul său de demoni şi ucenicii lui nu l-au putut vindeca. Isus l-a vindecat, şi ucenicii l-au întrebat de cei ei nu au putut să-l vindece, şi Isus le-a răspuns:

Matei 17:

19Atunci ucenicii au venit la Isus, şi I-au zis, deoparte: “Noi de ce n-am putut să-l scoatem?”

20″Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. “Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: “Mută-te de aici colo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.

21Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.”

Dumnezeu ne încurajează să ne rugăm nu numai pentru noi dar şi pentru alţii :

1 Timotei 2 :

1Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,

2pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.

3Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

4care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

De multe ori cînd comunicăm în diferite grupuleţe – ajungem să vorbim şi despre politică, şi se începe o critică la adresa fiecăruia – « Acesta nu-i bun, celalt e făţarnic, al treilea e prea egoist, al patrulea mai este nu ştiu cum, nimeni nu se gîndeşte la ţară, şi aşa mai departe…».

Aş vrea să întreb

 • Cînd ultima dată te-ai rugat pentru cei din parlament, pentru preşedinte, pentru primar, pentru situaţia politică ?

Pavel îi încuraja pe fraţii lui în credinţă să se roage pentru el.

 • Cînd te-ai rugat ultima dată pentru liderii bisericii, ca Dumnezeu să le dea înţelepciune cum să conducă şi să-şi îndeplinească responsabilităţile ?
 • Cînd ultima dată te-ai rugat pentru biserica pe care o fregventezi ?

Rugăciunea e o armă foarte puternică în mîna unui creştin. Cea mai mare greşeală a creştinului este să nu o folosească.

Cere ajutor de la Dumnezeu, dar cere ajutor şi de la alţi creştini.

În planul lui Dumnezeu pentru omenire un loc foarte important îl ocupa biserica. O comunitate de oameni care cred în Dumnezeu şi se adună împreună pentru a se închina Lui. Dumnezeu a planificat biserica în aşa fel ca fiecare membru al ei să aibă nevoie de alţii, şi alţii să aibă nevoie de el. De aceea nu a dat toate darurile spirituale unui singur membru ci la toţi diferite. Atunci cînd într-o biserică nimeni nu mai are nevoie de nimeni, atunci acea biserică – poţi să spui că e pe moarte, sau este deja moartă.

Avem nevoie să cerem ajutor de la alţii, oricare ar fi problema cu care ne confruntăm. Avem nevoie să ne deschidem unul faţă de altul şi să recunoaştem slăbiciunile noastre, nevoile noastre.

Ideea grupurilor mici e o idee foarte bună deoarece anume acolo are loc această relaţionare, acest ajutor reciproc.

3. Crede-L pe Dumnezeu.

Matei 21:

20Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat, şi au zis: “Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?”

21Drept răspuns, Isus le-a zis: “Adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă aţi zice muntelui acestuia: “Ridică-te de aici, şi aruncă-te în mare”, se va face.

22Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Ceea ce-i împinge pe oameni la acţiune este ceea cei ei cred cu adevărat.

« Cel ce se roagă dimineaţă să plouă şi se roagă cu credinţă, îşi ia umbrela cînd iese din casă. »

4. Aşteaptă.

Poate te rogi de mult timp pentru rudele tale ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu şi vezi că nu se întîmplă nimic – e nevoie să mai aştepţi.

Poate te rogi pentru o schimbare în biserica ta, şi nu vezi nici un răspuns la moment – e nevoie să mai aştepţi.

 • Moise a aşteptat 40 de ani pînă Dumnezeu l-a adus la condiţia de a putea într-adevăr să-şi ajute poporul.
 • Avraam a aşteptat pînă la adînci bătrîneţe promisiunea lui Dumnezeu că va avea un fiu.
 • Isus a aşteptat 30 de ani pînă să-şi înceapă slujirea lui pe pămînt.

Graba strică treabă – spune un proverb de al nostru.

În cazul lui Avraam, soţia lui Sara s-a grăbit să-L ajute cumva pe Dumnezeu. Ştia că ea nu putea să aibă copii, erau deja bătrîni, şi ideea care i-a venit a fost să-i dea pe roaba ei Agar ca să se culce cu Avraam şi astfel ea va avea un copil – şi iată promisiunea îndeplinită.

Graba ei a adus la apariţia unui popor care luptă pînă acum împotriva creştinizmului şi împotriva întregului glob pămîntesc.

Poate de mult timp te rogi pentru un soţ sau o soţie, şi ştii că ar fi bine ca el sau ea să fie creştin. Priveşti în biserică şi nu prea vezi nici un partener potenţial, timpul însă trece şi trebuie să faci ceva – şi începi deja să cauţi persoana potrivită printre cei necreştini.

Biblia spune să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi.

Mai bine e să trăieşti singur decît cu o persoană nepotrivită.

5. Acceptă ceea ce Dumnezeu oferă.

Apostolul Pavel avea un neajuns, poate era fizic poate era ceva altceva – Pavel îl numea „Ţepuş în carne”, şi cel mai probabil că îl deranja foarte mult. El s-a rugat ca Dumnezeu să i-l i-a şi Dumnezeu i-a răspuns că harul Lui îi este deajuns, puterea sa în slăbiciune este făcută desăvîrşită.

2 Corinteni 12:7-9

7Şi ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, şi să mă împiedice să mă îngâmf.

8De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia.

9Şi El mi-a zis: “Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.

Dumnezeu de multe ori foloseşte neajunsurile noastre într-un mod foarte special.

Este o istorioară despre un slujitor al unui om care aducea apă de la un izvor cu două ulcioare. Unul era bun, altul era crăpat, aşa încît de fiecare dată cînd era umplut, apa curgea din el pînă ajungea acasă. Din cauza asta ulciorul spart se complexa foarte mult, se supăra pe el însuşi, şi celalalt ulcior bun îl mai privea cu dispreţ. Şi acest ulcior i-a spus celui care îl căra în fiecare zi – „ascultă de ce mă mai foloseşti atîta pentru a aduce apă, nu vezi că sunt spart şi vărs multă apă pe drum?”. Băiatul i-a răspuns – „Cînd ne vom duce următoarea dată la apă să priveşti partea ta a drumului şi pe cealaltă parte”. Şi ulciorul spart a observat că pe partea lui erau flori pînă la izvor, pe cealaltă parte nu era nimic. Atunci băiatul i-a spus – „Eu am observat neajunsul tău şi am hotărît să-l folosesc pentru ceva bun, de aceea am semănat flori pe partea ta a drumului aşa încît de fiecare dată cînd ne întoarcem la izvor tu le uzi, şi pe urmă eu le strîng pentru a le pune în casa stăpînuluipe masă”.

Pe de altă parte Dumnezeu nu oferă numai lucruri pe care noi le privim ca neajunsuri dar şi lucruri pe care am putea să le privim ca surplusuri. Cîteodată cerem ceva şi Dumnezeu ne dă mul mai mult decît cerem.

Dacă Dumnezeu dă ceva, ia şi bucură-te de asta.

 6. Fă ceea ce ţine de tine.

Într-o localitate era o inundaţie, şi toţi erau evacuaţi de acolo. Cînd apa abia se ridica, cineva cu maşina îi spune lui moş Ion să se suie pînă vine inundaţia, şi moş Ion îi spune – „Nu merg, eu cred că Dumnezeu mă v-a salva de inundaţia asta”. Cînd deja era pînă la brîu, cineva cu barca a venit şi i-a spus lui moş Ion să se suie, şi el din nou – „Pe mine Dumnezeu o să mă salveze”. Cînd apa era ridicată pînă la acoperiş a venit un elicopter să-l salveze pe moş Ion, şi moş Ion din nou a refuzat spunînd că pe el Dumnezeu îl va salva. Apa s-a ridicat şi mai mult şi moş Ion s-a înecat şi a ajuns în faţa lui Dumnezeu şi nemulţumit Îi spune – „Doamne, eu cred în tine, şi toată viaţa te-am slujit – credeam că mă vei salva de aceasta inundaţie dar m-ai lăsat să mă înec”. La care Dumnezeu îi răspunde – „eu am încercat de trei ori să te salvez: Am trimis maşina, pe urmă barca pe urmă şi elicopter am trimis şi tu le-ai refuzat pe toate”.

Dacă vrei să faci o schimbare în viaţa ta, fă ceea ce ţine de tine. Dumnezeu nu va face totul în locul nostru ci ne va lăsa şi o parte a noastră de responsabilitate.

Dacă vrei să creşti spiritual:

–         începe să petreci timp sistematic cu Dumnezeu

–         citeşte cărţi creştine

–         ascultă predici

–         întîlneşte-te cu creştini care la fel vor să crească spiritual.

Dacă vrei să ai o formă fizică bună – începe măcar să alergi dimineaţa.

Dacă ai vreun conflict cu cineva şi vrei să-l rezolvi– cel puţin cere-ţi iertare dacă tu eşti vinovat.

Deci ca concluzi pot spune doar:

Ceea ce e imposibil la om, e posibil la Dumnezeu. Schimbările de care avem nevoie vor deveni o realitate în viaţa noastră dacă:

 • Le vom dori,
 • Le vom cere,
 • Îl vom crede pe Dumnezeu,
 • Vom aştepta cu răbdare,
 • Vom accepta ceea Dumnezeu va da şi
 • Vom face ceea ce depinde de noi!
Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 30 August 2011, in Predici and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: