Teritoriul lui Dumnezeu

9 oct. 2011

Mesaj: Terioriul lui Dumnezeu

Trăim în această viaţă pe mai multe teritorii – teritoriul familiei, teritoriul prietenilor, teritoriul carierei. Mai este însă un teritoriu important – acesta e teritoriul lui Dumnezeu.

 • Ce reprezintă acest teritoriu?
 • Cum e să trăieşti pe el?
 • De ce să trăieşti pe el?

5 lucruri despre acest teritoriu

I. Pe teritoriul lui Dumnezeu, El controlează nu eu.

 • Nouă ne place să avem toate sub control, deoarece aşa ne simţim mai în siguranţă. De multe ori nu ne decidem să ascultăm de Dumnezeu deoarce ne gîndim că vom pierde totul de sub control.
 • Ne facem planuri fără Dumnezeu şi apoi îl rugăm pe Dumnezeu să le binecuvinteze. Şi cînd El nu le binecuvintează ne supărăm pe El.

Exemplu Biblic: Avraam:

Cei mai mulţi eroi ai Bibliei au ales să păşească pe acest teritoriu al lui Dumnezeu, unul din ei a fost Avraam. La un moment dat al vieţii sale Dumnezeu i-a făcut o provocare, l-a chemat să iasă din ţara în care trăia într-o ţară îndepărtată. Răspunsul lui Avraam a fost să asculte.

Plecarea şi sosirea lui Avram în ţara Canaan.

Geneza 12

1Domnul zisese lui Avram: “Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.

2Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare.

3Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

4Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani, când a ieşit din Haran.

5Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile, pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan, şi au ajuns în ţara Canaan.

6Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară.

7Domnul S-a arătat lui Avram, şi i-a zis: “Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase.

8De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului, şi a chemat Numele Domnului.

9Avram şi-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi.

Atunci cînd eşti pe teritoriul lui Dumnezeu, El e în control. Şi teritoriul lui Dumnezeu nu este un loc anume ci este o stare de ascultare, o stare în care eşti conştient de faptul că de Dumnezeu depind lucrurile.

Exemple:

 1. Pregătirea predicii – cîteodată cînd mă apuc să pregătesc predica îmi dau seama la un moment dat că o pregătesc fără Dumnezeu dar vreau să vorbesc despre Dumnezeu, şi mă trezesc că cel care este în control sunt eu şi nu Dumnezeu, şi de obicei dacă merg aşa mai departe predica în cele din urmă nu va avea puterea lui Dumnezeu. Apelez în cele din urmăla Dumnezeu pentru gînduri, idei, scop în predică, explicare a pasajului.
 2. Slujire – atunci cînd alegem teritoriul lui Dumnezeu în slujire, în cele din urmă slujirea e binecuvîntată. Atunci cînd alegem noi să ţinem toate lucrurile sub control apar divergenţe, invidii, concurenţă, etc.
 3.  Facultate – cînd eşti pe teritoriul lui Dumnezeu, pur şi simplu te încrezi în El şi faci aşa cum Dumnezeu vrea în situaţii cînd eşti ispitit să mergi la compromis sau să spui o minciună sau să copii, etc.
 4. Serviciu – de multe ori alegem să ţinem noi totul sub control. Dar Dumnezeu vrea să alegem teritoriul Lui chiar şi la serviciu.

Mai departe în acest capitol din Geneza este scris că în Canaan a început o foame, şi Avraam a plecat în Egipt.

Geneza 12:

10A venit însă o foamete în ţară; şi Avram s-a pogorât în Egipt, ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo; căci era mare foamete în ţară.

11Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: “Iată, ştiu că eşti o femeie frumoasă la faţă.

12Când te vor vedea Egiptenii, vor zice: “Aceasta este nevasta lui!” Şi pe mine mă vor omorî, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă.

13Spune, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, şi sufletul meu să trăiască datorită ţie.”

Şi în Egipt Avraam nu mai era pe teritoriul lui Dumnezeu, Avraam deja avea toate lucrurile în controlul său. A spus o minciună, Egiptenii l-au crezut, au luat-o pe Sara soţia lui şi au dus-o lui Faraon, şi Dumnezeu n-a lăsat pînă la urmă să aibă loc totul aşa cum planificase Avraam.

14Când a ajuns Avram în Egipt, Egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă.

15Slujbaşii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o şi ei, şi au lăudat-o la Faraon; şi femeia a fost adusă în casa lui Faraon.

16Pe Avram l-a primit bine din pricina ei; şi Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi şi roabe, măgăriţe şi cămile.

17Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon şi casa lui, din pricina nevestei lui Avram Sarai.

Avraam trebuia să devină o binecuvîntare pentru alte neamuri, însă acum era un blestem pentru Faraon.

18Atunci Faraon a chemat pe Avram, şi i-a zis: “Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta?

19De ce ai zis: “Este sora mea”, şi am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o, şi pleacă!”

20Şi Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa şi tot ce avea.

II. Pe teritoriul lui Dumnezeu, El decide nu eu.

 • De multe ori nu prea lăsăm deciziile noastre lui Dumnezeu, din cauza că noi credem că El va alege ceea ce e cel mai greu şi mai neplăcut pentru noi.
 • Exemplul lui Avraam – Dumnezeu a decis să aibă un fiu prin care să binecuvinteze întregul pămînt.

Geneza 15:

1După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie, şi a zis: “Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare.”

2Avram a răspuns: “Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.”

3Şi Avram a zis: “Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.”

4Atunci Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: “Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.”

Soluţia pe care a propus-o Sara, a fost una greşite, cu mari consecinţe.


Geneza 16

1Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar.

2Şi Sarai a zis lui Avram: “Iată, Domnul m-a făcut stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat cele spuse de Sarai.

3Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan.

4El a intrat la Agar, şi ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ pe stăpâna sa.

5Şi Sarai a zis lui Avram: “Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea; şi ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece Domnul între mine şi tine!”

6Avram a răspuns Saraiei: “Iată, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea; şi Agar a fugit de ea.

Roabei Agar i s-a născut Ismael, din care au ieşti popoarele arabe, şi care pînă în ziua de azi sunt orientaţi împotriva la toţi oamenii.

 • Exemple:
 1.  Dacă păşeşti pe teritoriul lui Dumnezeu atunci cum să păşeşti mai departe trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu.
 2.  Noi trăim într-o lume în care nu vedem totul dinainte, şi dacă chiar ştim care va fi viitorul, ştim că la urmă orice genunchi i se va închina lui Hristos, ştim că creştinii vor ajunge în cer biruitori, ştim că satan va fi legat şi aruncat în iazul cu foc, ştim că tot ce ne înconjoară va fi distrus, ştim că lucrurile materiale vin şi se duc, şi importante sunt comorile veşnice – oricum de multe ori alegem să trăim cu totul altfel, fie din cauza necredinţei, fie din cauza uitării, fie din cauza că nu întrebăm pe Dumnezeu, nu cerem părerea Lui şi nu lăsăm pe El să decidă.

Cel mai bine e cînd Dumnezeu decide, Dumnezeu vede totul în ansamblu, ba mai mult El deja are un plan bun pentru fiecare. Deci cel mai înţelept pentru un om e să accepte faptul că deciziile lui Dumnezeu sunt cele mai bune.

III. Pe teritoriul lui Dumnezeu, El primeşte slava nu eu.

 • Motivul pentru care facem multe lucruri, chiar şi legate de sfera slujirii este slava personală. Ne dorim atenţie, apreciere, laudă şi înălţare. Ştim că tot ce avem mai bun e dela Dumnezeu.Însă am dori mai mult ca slava pentru acestea să vină la noi, nula Dumnezeu.
 • Pentru a primi slavă personală trebuie să facem ceva cu forţele proprii, ca în cele din urmă rezultatul să fie apreciat şi lăudat. Atunci cînd alegi însă teritoriul lui Dumnezeu, atunci nu mai poţi face nimic cu forţele proprii, nu ai alteceva de ales decît să te încrezi în Dumnezeu şi să accepţi ceea ce El oferă. Şi în realitate nu poţi face prea multe lucruri cu forţele proprii, noi oamenii suntem prea slabi ca să facem cu puterile noastre lucrarea lui Dumnezeu.
 • Exemplu Biblic: Avraam a avut un moment în viaţă cînd s-a despărţit de Lot. Lot a mers spre Sodoma, şi în cele din urmă a ales să trăiască în Sodoma, iar Avraam a mers în partea opusă. Aceasta era înainte ca Sodoma să fie disturăs de Dumnezeu. Sodoma şi Gomora era supusă la un alt împărat, s-a răsculat, au avut un război, l-au pierdut, şi din Sodoma au fost luaţi ostatici, printre care era şi Lot, nepotul lui Avraam. Avraam cînd a auzit despre aceasta a luat luptătorii săi, a atacat pe cei ce au luat ca ostatic pe Lot, i-a învins şi l-a eliberat pe Lot. Iată ce s-a întîmplat mai departe:

Melchisedec binecuvântează pe Avram.

Geneza 14:

17După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer şi a împăraţilor care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieşit în întâmpinare în valea Şave, sau Valea Împăratului.

18Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin: el era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt.

19Melhisedec a binecuvântat pe Avram, şi a zis: “Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului şi al pământului.

20Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.

Zeciuiala dată de Avraam era un semn de închinare, şi preotul Melhisedec i-a făcut clar că Dumnezeu i-a dat această biruiunţă, şi Avraam s-a închinat, şi a recunoscut puterea şi ajutorul lui Dumnezeu.

IV.  Cel mai bine în această viaţă, e să trăieşti pe teritoriul lui Dumnezeu.

Explic de ce:

 1.  Acolo e pacea şi liniştea lui Dumnezeu
 2. Acolo simţi dragostea lui Dumnezeu şi o experimentezi
 3. Acolo eşti acceptat aşa cum eşti
 4. Acolo creşti şi te dezvolţi spiritual cu adevărat
 5. Acolo înţelegi cine eşti cu adevărat
  1. Care sunt darurile tale
  2. Care e chemarea ta
  3. Care sunt păcatele tale
  4. Care sunt nevoile tale
 6. Acolo Dumnezeu e slăvit prin viaţa ta
 7. Acolo ajungi să iubeşti în loc să critici
 8. Acolo primeşti direcţia în viaţă şi putere pentru a merge după ea
 9. Acolo ai bucuria adevărată
 10. Acolo ai putere să înfrunţi ispitele şi păcatul
 11. Acolo Dumnezeu te schimbă, nu mai trebuie să te chinui din răsputeri şi la urmă oricum să nu se primească nimic.

Ce se află în afara teritoriului lui Dumnezeu:

Lipsă de scop, spiritualitate falsă, aroganţă, lipsă de dragoste faţă de cei din jur, nelinişte sufletească, gol interior, frică şi neîncredere în bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu, decizii greşite cu consecinţe neplăcute. Daruri spirituale care nu vor fi nici folosite, nici dezvoltate.

V.  Eu am decizia să păşesc sau nu pe acest teritoriu.

Romani 12:1

Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 

Advertisements

About Cucos Vitalie

Vreau să ajut oamenii să descopere ceea pentru ce Dumnezeu i-a creat și să-i încurajez să trăiască pentru scopul dat de Dumnezeu!

Posted on 26 March 2012, in Predici. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: